Allojenik Kök Hücre Nakliyle İlişkili BK Virüs-Hemorajik Sistit


YILDIZ H., Karacan Y.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.2, pp.129-135, 2021 (Peer-Reviewed Journal)