Üriner İnkontinans Tedavisinde Ekstrakorporeal manyetik inervasyon kullanımı


YILDIZ H. , ÖZDEMİR A. , UTKUALP N.

11.Uludağ Jinekoloji Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 7 - 10 March 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Bursa
  • Country: Turkey