Asst. Prof. GÜLCİHAN YAZÇAYIR


EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM

Zihin Engelliler Eğitimi


Research Areas: Teacher Training for Childeren With Hearing Defects

Metrics

Publication

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2014 - 2020

2014 - 2020

Doctorate

Anadolu University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Special Education, Turkey

2010 - 2013

2010 - 2013

Postgraduate

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

2001 - 2005

2001 - 2005

Undergraduate

Dokuz Eylul University, Buca Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Turkey

Dissertations

2020

2020

Doctorate

Özel gereksinimli öğrencilere yönelik destek eğitim odası uygulamalarının incelenmesi

Anadolu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

2013

2013

Postgraduate

Birleştirilmiş sınıflardaki kaynaştırma eğitiminde yaşanan sorunlara ilişkin görüşler

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilim. Ens.

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Teacher Training for Childeren With Hearing Defects

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Assistant Professor

Bursa Uludağ University, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim

2017 - 2021

2017 - 2021

Research Assistant

Usak University, Faculty Of Educatıon, Department Of Specıal Educatıon