Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

US rehberliğinde Nöroaksiyel Bloklar: Spinal, Epidural, Kaudal Blok…

Ortopedik Cerrahi Anestezisinde Periferik Sinir Bloğu Uygulamaları, Turkey, 27 - 28 September 2019

SPİNAL USG

16. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, Turkey, 27 - 30 April 2019

Ultrasonografi Eşliğinde Servikal Bölge Enjeksiyonları (Stellat, Faset, Medial Dal Blokları)

OMUZ, SERVİKAL BÖLGE ULTRASONOGRAFİSİ VE ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE ENJEKSİYONLAR KURSU, Turkey, 13 - 14 April 2019

SERVİKAL BÖLGE ULTRASONOGRAFİSİ

OMUZ, SERVİKAL BÖLGE ULTRASONOGRAFİSİ VE ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE ENJEKSİYONLAR KURSU, Turkey, 13 - 14 April 2019

USG - Gövde Blokları

15. Uluslararası katılımlı ulusal ağrı kongresi, Turkey, 15 - 18 November 2018

MARJİNAL DONOR KARACİĞER NAKLİNDE ERKEN GREFT DİSFONKSİYONU VE MORTALİTE

Türkiye organ nakli kuruluşları koordinasyon derneği IX.kongresi, Turkey, 26 - 29 September 2012

Uludağ Üniversitesi karaciğer nakli deneyimi İlk sonuçlar

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği VII. Kongresi, Uluslararası Katılımlı Transplantasyon 2010, S17, 13, 14-17 Ekim, Eskişehir, 2010., Turkey, 14 - 17 October 2010

Pierre Robin Sendromlu Yenidoğanda Zor Havayolu Yönetiminde Cobra LMA Kullanımı

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi - TARK 2009, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2009

Books & Book Chapters

Anestezide genel uygulamalar

in: U Ü T F Anesteziyoloji ve Reanimasyon A D Anestezi Protokolleri, Prof. Dr. Gülsen Korfalı, Editor, Logos Yayıncılık, pp.17-84, 2014

Anestezide Genel Uygulamalar

in: Anestezi Protokolleri, Gülsen Korfalı, Editor, Logos Yayıncılık Tic AŞ, pp.17-84, 2014

Ultrason eşliğinde safen ve siyatik sinir blokları

in: Periferik Sinir Blokları ve ultrasonografi eşliğinde rejyonal anestezi için anatomi, Ercan Kurt, Editor, Güneş Kitabevi, İstanbul, pp.419-439, 2013

Baş ve boyun için periferik sinir blokları

in: Rejyonal Anestezi, Fuat Güldoğuş,Yavuz Gürkan, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.243-253, 2013

Ürolojik Girişimlerde Anestezi

in: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Anestezi Protokolleri, G. Korfalı, Editor, Logos Yayınevi, İstanbul, pp.71-78, 2012

Anestezi Polikliniği

in: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Anestezi Protokolleri, G. Korfalı, Editor, Logos Yayınevi, İstanbul, pp.1-16, 2012

Anestezide genel uygulamalar

in: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Anestezi Protokolleri, G. Korfalı, Editor, Logos Yayınevi, İstanbul, pp.17-70, 2012

Anestezide genel uygulamalar

in: U Ü T F Anesteziyoloji ve Reanimasyon A D Anestezi Protokolleri, Prof. Dr. Gülsen Korfalı, Editor, Logos Yayıncılık, pp.17-70, 2012

Masif Obstetrik Hemoraji

in: Olgularla Obstetrik Anestezi, Ş. Şahin, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.57-64, 2006

Psoas Kompartıman Bloğu

in: Santral Ve Periferik Sinir Blokları El Kitabı, Ş. Şahin, Editor, Logos Yayınevi, İstanbul, pp.151-156, 2004

Siyatik Sinir Bloğu

in: Santral Ve Periferik Sinir Blokları El Kitabı, Ş. Şahin, Editor, Logos Yayınevi, İstanbul, pp.144-150, 2004

Doğumda Hasta Kontrollü Analjezi

in: Postoperatif Analjezi, A. Yücel, Editor, Mavi Yayıncılık, İstanbul, pp.205-212, 2004

Monitörizasyon

in: Anestezide Temel Konular, G. Korfalı, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.97-110, 2003

Metrics

Publication

105

Citation (WoS)

777

H-Index (WoS)

16

Citation (Scopus)

971

H-Index (Scopus)

16

Thesis Advisory

11

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals