Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocuklarda Efor Testi: Tek Merkez Sonuçlarımız

6. Genç Pediatristler Kongresi, İstanbul, Turkey, 05 March 2021

Next Generation Sequencing (NGS) panel revealed new candidate genes and variants in 25 Hypertrophic Cardiomyopathy patients

51st Conference of the European-Society-of-Human-Genetics (ESHG) in conjunction with the European Meeting on Psychosocial Aspects of Genetics (EMPAG), Milan, Italy, 16 - 19 June 2018, vol.27, pp.150 identifier

Rezidüel Şantlar ve Darlıklar

ERİŞKİN YAŞA ULAŞMIŞ DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARIÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 16 December 2017

NADIR BIR AORT KAPAK YETMEZLIĞI NEDENI:AKSESUAR MITRAL KAPAK

16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2017

NADIR BIR DILATE KARDIYOMIYOPATI NEDENI:WOLF- PARKINSON- WHITE SENDROMU

16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Turkey, 19 - 22 April 2017

CRISS CROSS KALP VE TRIKÜSPIT YETERSIZLIĞIBIRLIKTELIĞI: BIR OLGU SUNUMU

16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2017

ATRIYAL SEPTAL DEFEKTIN TRANSKATETER YOLLAKAPATILMASI: TEK MERKEZ DENEYIMI

16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Turkey, 19 - 22 April 2017

KOMPLET CANTRELL SENDROMU:OLGU SUNUMU

ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ UNEKO-25, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2017

MUKOPOLİSAKKARİDOZ OLGULARINDA KARDİYAK BULGULAR

V. ULUSLARARASI KATILIMLI LİZOZOMAL HASTALIKLAR KONGRESİ, Muğla, Turkey, 14 - 17 April 2017

Kawasaki Olgu Sunumu

13. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ, Bursa, Turkey, 12 - 15 March 2017

Determination of Reference Values for Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion in Healthy Turkish Children

49th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, 20 - 23 May 2015

Syncope in Children Is Rhythm Holter Monitoring Necessary

49th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, 20 - 23 May 2015

Congenital Anomalies of Coronary Arteries in Children From Diagnosis to Treatment

6th Annual International Congress of Cardiology, Haikou, China, Haikou, China, 13 - 16 November 2014

Vasküler Ring Tanısı Alan Hastalarımız

8. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Turkey, 18 - 21 March 2012

Kearn Sayre Sendromlu Bir Olgu Sunumu

8. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Turkey, 18 - 21 March 2012

Books & Book Chapters

DOLAŞIM SİSTEMİ MUAYENESİ

in: ÇOCUKLARDA ÖYKÜ ALMA VE FİZİK MUAYENE, ERGÜN ÇİL, ÖZLEM MEHTAP BOSTAN, ERDAL EREN, Editor, NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, pp.127-139, 2020

GÖĞÜS AĞRISI

in: ÇOCUKLARDAN BULGUDAN TANIYA ALGORİTMALAR, ERGÜN ÇİL, ÖZLEM MEHTAP BOSTAN, ERDAL EREN, FAHRETTİN UYSAL, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, pp.208-210, 2019

KRONİK YORGUNLUK SENDROMU

in: ÇOCUKLARDA BULGUDAN TANIYA ALGORİTMALAR, ERGÜN ÇİL, ÖZLEM MEHTAP BOSTAN, ERDAL EREN, FAHRETTİN UYSAL, Editor, İSTANBUL TİP KİTAPEVLERİ, pp.374-377, 2019

Vital Bulgular

in: Çocuklarda Öykü Alma ve Fizik Muayene, Ergün Çil, Özlem Mehtap Bostan, Erdal Eren, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, Bursa, pp.11-20, 2017

Dolaşım Sistemi Muayenesi

in: Çocuklarda Öykü Alma ve Fizik Muayene, Ergün Çil, Özlem Mehtap Bostan, Erdal Eren, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, Bursa, pp.109-122, 2017

Metrics

Publication

118

Citation (WoS)

133

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

136

H-Index (Scopus)

7

Project

2

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals