Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aspergillus Enfeksiyonlarının Tanısında Kullanılan Galaktomannan Antijen Test Kitlerinin Serum Örneklerinde Değerlendirilmesi

23. uluslararası türk klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023, pp.587

Stenotrophomonas maltophilia’nın Neden Olduğu Bir Salgının Analizi

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 09 March 2022, pp.320-321

Ralstonia insidiosa ile Kontamine Olmuş Heparinize Enjektörlerin Neden Olduğu Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Salgını

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 09 March 2022, pp.297-298

Pandemi Yoğun Bakım Ünitesinde AspICU kriterlerine göre CAPA tanısı alan olgularımız

XXI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK 2021), Turkey, 26 May 2021, pp.483-484

Antimikrobiyal Direnç ve Tedavi Seçenekleri : Gram pozitif bakteri infeksiyonları

2019 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı, Çorum, Turkey, 24 - 28 April 2019

KLİMİK derneği mantar infeksiyonları çalışma grubu

20. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLLARI KONGRESİ, Turkey, 13 - 16 March 2019

Kliniğimizde 2005-2018 Yılları Arasında İzlediğimiz HIV ile Yaşayan Hastaların Retrospektif Olarak Gözden Geçirilmesi

KLİMİK 2019 XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2019, pp.412-415 Sustainable Development

Urinary Tract Infections after Kidney Transplantation in Fourteen Medical Centers in Turkey

27th International Congress of the Transplantation-Society (TTS), Madrid, Spain, 30 June - 05 July 2018, vol.102 identifier

Mucormycosis in Turkey

27th International Congress of the Transplantation-Society (TTS), Madrid, Spain, 30 June - 05 July 2018, vol.102 identifier

Sözlü Sunu Oturum Başkanlığı

XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi’nde (KLİMİK 2018), Bursa, Turkey, 28 - 31 March 2018

İlginç Bir Şarbon Olgusu

KLİMİK 2018 XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 March 2018

Kliniğimizde 2010-2017 Yılları Arasında İzlediğimiz Sifiliz Olguları

KLİMİK XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2018, Antalya, Turkey, 28 - 31 March 2018

Küba Seyahati Sonrası Tanı Alan İki Zika Virüs Hastalığı Olgusu

XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi’nde (KLİMİK 2018), Antalya, Turkey, 28 - 31 March 2018 Sustainable Development

Rinoserebral Mukormikoz ve Aspergillozu Olan Refrakter Hematolojik Maligniteli Bir Olgu

KLİMİK XIX. Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 March 2018

Kardiyolojik Sorunu Olan HIV Pozitif/AIDS Hastalarına Yaklaşım

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı, Ankara, Turkey, 22 - 25 March 2018 Sustainable Development

Lyme Hastalığı (Gözümüzden Kaçıyor mu?)

14. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi 3. Bursa Aile Hekimliği Kongresi 8. Uludağ Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 07 March 2018

p124 Diken Batması Sonucu Ortaya Çıkan Ülseroglandüler Tularemi Olgusu

KLİMİK 2017 XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 March 2017

Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlarda Neler Değişti?HKP/VİP Neler Değişti?

KLİMİK 2017 XVIII Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 March 2017

İnfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine Periferik Lenfadenopati İle Başvuran Hastaların İrdelenmesi

KLİMİK 2017 XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 March 2017

Gıda Entoksikasyonları

13. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi 2. Bursa Aile Hekimliği Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 March 2017

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

13. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi ve 2. Bursa Aile Hekimliği Kongres, Antalya, Turkey, 5 - 08 March 2017

INVASIVE FUNGAL INFECTIONS IN RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS: EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS

52nd Congress of the European-Renal-Association-European-Dialysis-and-Transplant-Assocation, London, Canada, 28 - 31 May 2015, vol.30 identifier

Renal transplant hastalarında görülen fungal enfeksiyonların retrospektif analizi

4. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Turkey, 8 - 12 April 2015

Kronik hepatit B li hastalarda interferon tedavisnin değerlendirilmesi

KLİMİK 2015 TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 25 - 29 March 2015 Sustainable Development

Kronik hepatit B li hastalarda interferon tedavisinin değerlendirilmesi

KLİMİK 2015 XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015, pp.255-256 Sustainable Development

Kronik hepatit B li hastalarda oral antiviral tedavilerin değerlendirilmesi

KLİMİK 2015 XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015, pp.176-177 Sustainable Development

Yılın Ses Getiren Makaleleri

KLİMİK 2015 XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015

Menenjit bulgularıyla başvuran bir sjöngren sendromu olgusu

KLİMİK 2015 TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 25 - 29 March 2015

Menenjit bulguları ile başvuran bir Sjögren Sendromu olgusu

KLİMİK 2015 XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015, pp.290

EBOLA

11. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 8 - 11 March 2015 Sustainable Development

Bir Üniversite Hastanesinde Antibiyotik Kullanımının İzlenmesi

XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 - 31 May 2014

Genitourinary brucellosis Results of the GONCA study

ECCMID 2014 24th ECCMID European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, BARSELONA, Spain, 10 - 13 May 2014

Türkiye de laboratuvar ilişkili bruselloz

KLİMİK 2011 XV. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 March 2011, pp.214

Kan Kültürlerinde İzole Edilen Mayaların Dağılımı

Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Bursa, Turkey, 1 - 03 January 2011 Sustainable Development

Ülkemizden 2002 2006 yılları arasında bildirilen Acinetobacter baumannii kökenlerinde antibiyotik direnci

KLİMİK 2007 XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 March 2007, vol.20, pp.369

Books & Book Chapters

Enfeksiyon Hastalıkları Gözünden COVID-19 Hastalığı ve Karaciğer

in: Multidisipliner COVID 19, Heper Cem, Editor, Bursa Tabip Odası Yayınları Rota Ofset, Bursa, pp.129-139, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Pandemik İnfluenza

in: Meslek Sevgisi Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi 2019-2020 Dönem Kitabı, Heper Cem, Editor, Bursa Tabip Odası Yayınları Stüdyo Star, Bursa, pp.9-27, 2020 Creative Commons License

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Gözünden COVID-19 Hastalığında Böbrek

in: Multidiscipliner COVID 19, Heper Cem, Editor, Bursa Tabip Odası Yayınları Rota Ofset, Bursa, pp.118-128, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Protozoal ve Helmintik İnfeksiyonlar

in: Current Medical Diagnosis and Treatment Lange GTTT 2016 Güncel Tıbbi Tanı ve Tedavi, Ekrem Müftüoğlu, Ali Kemal Kadiroğlu, İsmail Hamdi Kara, Editor, Akademisyen Tıp Yayınevi, Ankara, pp.1475-1516, 2016

Metrics

Publication

138

Citation (WoS)

430

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

486

H-Index (Scopus)

13

Project

6

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals