Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Prognostic factors for COVID-19 patients

JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, vol.16, no.3, pp.409-417, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Temporal Trends in the Epidemiology of HIV in Turkey

CURRENT HIV RESEARCH, vol.18, no.4, pp.258-266, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Central nervous system infections in the absence of cerebrospinal fluid pleocytosis

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.65, pp.107-109, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Brucellosis: a retrospective evaluation of 164 cases

SINGAPORE MEDICAL JOURNAL, vol.57, no.11, pp.624-629, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Serum galactomannan levels in the diagnosis of invasive aspergillosis

KOREAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE, vol.30, no.6, pp.899-905, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Genitourinary brucellosis: results of a multicentric study

CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION, vol.20, no.11, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Update on treatment options for spinal brucellosis

CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION, vol.20, no.2, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Mortality indicators in pneumococcal meningitis: therapeutic implications

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.19, pp.13-19, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Management of Brucella endocarditis: results of the Gulhane study

INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS, vol.40, no.2, pp.145-150, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Yoğun Bakım Ünitelerinde Aspergillus İnfeksiyonları: COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası

FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, vol.27, no.2, pp.286-295, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Retrospective Evaluation of Hepatitis C Virus Genotypes

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, vol.51, no.3, pp.303-308, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Investigation of Viral Agents in the Respiratory Tract Samples of Neutropenic Patients

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, vol.49, no.3, pp.125-131, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Candida Infections in Intensive Care Unit: How to Treat?

KLIMIK JOURNAL, vol.32, pp.154-162, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Distribution of Hepatitis C Virus Genotypes in the South Marmara Region

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.6, no.2, pp.190-192, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

İmmünsüprese bir hastada Salmonella enteridis in etken olduğu gluteal apse

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.40, no.2, pp.85-87, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

A Case of Arthropod-Borne Ulceroglandular Tularemia

KLIMIK JOURNAL, vol.26, no.3, pp.126-129, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Nöroborrelyoz

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.39, no.2, pp.137-145, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Bir Hastada Ektopik ACTH Sendromu: Olgu Sunumu

Uludağ Üniversitesi hakemli dergilerinde yayımlanan, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

HIV/AIDS: Retrospective Analysis of 78 Cases

KLIMIK JOURNAL, vol.25, no.3, pp.111-116, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Experience of Pandemic Influenza A (H1N1) 2009

KLIMIK JOURNAL, vol.25, no.3, pp.117-121, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Antibody Response to Hepatitis B Vaccination in Isolated Anti-Hbc IgG Positive Cases

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, vol.18, no.2, pp.71-75, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

HIV AIDS 78 olgunun retrospektif Analizi

Klimik Dergisi, vol.25, no.3, pp.111-116, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Febril Nötropeni ve Febril Nötropenik Hastada Antibakteriyel Tedavi Yaklaşımı

TÜRKİYE KLİNİKLERİ HEMATOLOJİ ONKOLOJİ ÖZEL, vol.4, no.2, pp.1-15, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

[Short communication: retrospective analysis of 21 HIV/AIDS cases].

Mikrobiyoloji bulteni, vol.39, no.3, pp.339-43, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ralstonia insidiosa ile Kontamine Olmuş Heparinize Enjektörlerin Neden Olduğu Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Salgını

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 09 March 2022, pp.297-298

Stenotrophomonas maltophilia’nın Neden Olduğu Bir Salgının Analizi

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 09 March 2022, pp.320-321

Pandemi Yoğun Bakım Ünitesinde AspICU kriterlerine göre CAPA tanısı alan olgularımız

XXI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK 2021), Turkey, 26 May 2021, pp.483-484

Antimikrobiyal Direnç ve Tedavi Seçenekleri : Gram pozitif bakteri infeksiyonları

2019 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı, Çorum, Turkey, 24 - 28 April 2019

KLİMİK derneği mantar infeksiyonları çalışma grubu

20. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLLARI KONGRESİ, Turkey, 13 - 16 March 2019

Kliniğimizde 2005-2018 Yılları Arasında İzlediğimiz HIV ile Yaşayan Hastaların Retrospektif Olarak Gözden Geçirilmesi

KLİMİK 2019 XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2019, pp.412-415 Sustainable Development

Urinary Tract Infections after Kidney Transplantation in Fourteen Medical Centers in Turkey

27th International Congress of the Transplantation-Society (TTS), Madrid, Spain, 30 June - 05 July 2018, vol.102 identifier

Mucormycosis in Turkey

27th International Congress of the Transplantation-Society (TTS), Madrid, Spain, 30 June - 05 July 2018, vol.102 identifier

Sözlü Sunu Oturum Başkanlığı

XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi’nde (KLİMİK 2018), Bursa, Turkey, 28 - 31 March 2018

Küba Seyahati Sonrası Tanı Alan İki Zika Virüs Hastalığı Olgusu

XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi’nde (KLİMİK 2018), Antalya, Turkey, 28 - 31 March 2018 Sustainable Development

Kliniğimizde 2010-2017 Yılları Arasında İzlediğimiz Sifiliz Olguları

KLİMİK XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2018, Antalya, Turkey, 28 - 31 March 2018

Rinoserebral Mukormikoz ve Aspergillozu Olan Refrakter Hematolojik Maligniteli Bir Olgu

KLİMİK XIX. Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 March 2018

İlginç Bir Şarbon Olgusu

KLİMİK 2018 XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 March 2018

Kardiyolojik Sorunu Olan HIV Pozitif/AIDS Hastalarına Yaklaşım

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı, Ankara, Turkey, 22 - 25 March 2018 Sustainable Development

Lyme Hastalığı (Gözümüzden Kaçıyor mu?)

14. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi 3. Bursa Aile Hekimliği Kongresi 8. Uludağ Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 07 March 2018

p124 Diken Batması Sonucu Ortaya Çıkan Ülseroglandüler Tularemi Olgusu

KLİMİK 2017 XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 March 2017

İnfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine Periferik Lenfadenopati İle Başvuran Hastaların İrdelenmesi

KLİMİK 2017 XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 March 2017

Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlarda Neler Değişti?HKP/VİP Neler Değişti?

KLİMİK 2017 XVIII Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 March 2017

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

13. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi ve 2. Bursa Aile Hekimliği Kongres, Antalya, Turkey, 5 - 08 March 2017

Gıda Entoksikasyonları

13. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi 2. Bursa Aile Hekimliği Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 March 2017

INVASIVE FUNGAL INFECTIONS IN RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS: EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS

52nd Congress of the European-Renal-Association-European-Dialysis-and-Transplant-Assocation, London, Canada, 28 - 31 May 2015, vol.30 identifier

Renal transplant hastalarında görülen fungal enfeksiyonların retrospektif analizi

4. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Turkey, 8 - 12 April 2015

Menenjit bulguları ile başvuran bir Sjögren Sendromu olgusu

KLİMİK 2015 XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015, pp.290

Yılın Ses Getiren Makaleleri

KLİMİK 2015 XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015

Kronik hepatit B li hastalarda oral antiviral tedavilerin değerlendirilmesi

KLİMİK 2015 XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015, pp.176-177 Sustainable Development

Kronik hepatit B li hastalarda interferon tedavisinin değerlendirilmesi

KLİMİK 2015 XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015, pp.255-256 Sustainable Development

Kronik hepatit B li hastalarda interferon tedavisnin değerlendirilmesi

KLİMİK 2015 TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 25 - 29 March 2015 Sustainable Development

Menenjit bulgularıyla başvuran bir sjöngren sendromu olgusu

KLİMİK 2015 TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 25 - 29 March 2015

EBOLA

11. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 8 - 11 March 2015 Sustainable Development

Bir Üniversite Hastanesinde Antibiyotik Kullanımının İzlenmesi

XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 - 31 May 2014

Genitourinary brucellosis Results of the GONCA study

ECCMID 2014 24th ECCMID European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, BARSELONA, Spain, 10 - 13 May 2014

Türkiye de laboratuvar ilişkili bruselloz

KLİMİK 2011 XV. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 March 2011, pp.214

Kan Kültürlerinde İzole Edilen Mayaların Dağılımı

Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Bursa, Turkey, 1 - 03 January 2011 Sustainable Development

Ülkemizden 2002 2006 yılları arasında bildirilen Acinetobacter baumannii kökenlerinde antibiyotik direnci

KLİMİK 2007 XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 March 2007, vol.20, pp.369

Books & Book Chapters

Enfeksiyon Hastalıkları Gözünden COVID-19 Hastalığı ve Karaciğer

in: Multidisipliner COVID 19, Heper Cem, Editor, Bursa Tabip Odası Yayınları Rota Ofset, Bursa, pp.129-139, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Pandemik İnfluenza

in: Meslek Sevgisi Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi 2019-2020 Dönem Kitabı, Heper Cem, Editor, Bursa Tabip Odası Yayınları Stüdyo Star, Bursa, pp.9-27, 2020 Creative Commons License

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Gözünden COVID-19 Hastalığında Böbrek

in: Multidiscipliner COVID 19, Heper Cem, Editor, Bursa Tabip Odası Yayınları Rota Ofset, Bursa, pp.118-128, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Protozoal ve Helmintik İnfeksiyonlar

in: Current Medical Diagnosis and Treatment Lange GTTT 2016 Güncel Tıbbi Tanı ve Tedavi, Ekrem Müftüoğlu, Ali Kemal Kadiroğlu, İsmail Hamdi Kara, Editor, Akademisyen Tıp Yayınevi, Ankara, pp.1475-1516, 2016