Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Historical development of environmental education in Bulgaria

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.33, no.2, pp.499-508, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Buryat Cumhuriyeti’nin Turizm Potansiyeli ve Başlıca Turizm Kaynakları

SDÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

SİYASİ COĞRAFYA PERSPEKTİFİNDEN BAYKAL - AMUR DEMİRYOLU GÜZERGÂHI

Journal of Social and Humanities Sciences Research,, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

TURİZM COĞRAFYASI PERSPEKTİFİNDEN ROMBLON EYALETİ (FİLİPİNLER)

International Academic Social Resources Journal, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

SİYASİ COĞRAFYA VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN 1969 YILINDAKİ SSCB-ÇİN SINIR SAVAŞI

Journal of Social and Humanities Sciences Research, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

FİLİPİNLER CUMHURİYETİ TURİZM COĞRAFYASINDAN BİR KESİT: NEGROS ADASI

International SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The academic structure, scientific activities and educational processes of Belarus State University

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

TURİZM COĞRAFYASI PERSPEKTİFİNDEN LUZON ADASININ DOĞAL TURİZM ÇEKİCİLİKLERİ

International SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS Journal, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

FİLİPİNLERİN TURİZM SEMBOLÜ: PALAWAN ADASI

KESİT AKADEMİ DERGİSİ, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

FİLİPİNLER CUMHURİYETİ TURİZM COĞRAFYASINDAN BİR KESİT: SAMAR ADASI

International Journal of Social Inquiry, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

VİSAYAS ADALARININ TURİZM KRALİÇESİ: CEBU ADASI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

BULGARİSTAN YAZARI USİN KERİM’İN YAŞAMI VE RENKLİ ŞİİR DÜNYASI

ANADOLU VE BALKAN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANALYSIS OF THE STATE OF PLANT COVER OF THE BEREZOVKA RIVER BASIN OF THE WEST-KAZAKHSTAN REGION BASED ON NDVI

Хабаршы. География сериясы., 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

ZHONGAR-ALATAU EYALETİ ULUSAL TABİAT PARKI’NDA ETNOGRAFİK TURİZMİN GELİŞİMİ

World Journal of Multidisciplinary Research, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

TURİZM COĞRAFYASI PERSPEKTİFİNDEN PANAY ADASI

International Academic Social Resources Journal, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

BURYAT CUMHURİYETİ’NİN ÇOK BOYUTLU COĞRAFİ PORTRESİ

ULUSLARARASI HAKEMLİ İNSAN VE SANAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

COĞRAFİ MEKÂNIN ESERİ OLARAK ETNOSLAR

DİYALEKTOLOG ULUSAL SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2020 (Other Refereed National Journals)

FİLİPİNLER CUMHURİYETİ TURİZM COĞRAFYASINDAN BİR KESİT: LEYTE ADASI

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

FİLİPİNLER CUMHURİYETİNİN TURİZM BAŞKENTİ: BORACAY ADASI

Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

BOHOL (FİLİPİNLER) ADASININ TURİZM POTANSİYELİ

Idea Studıes Journal, vol.6, no.23, pp.759-774, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

BELARUS’UN COĞRAFİ KONUMU VE FİZİKİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020 (Other Refereed National Journals)

BİR KÜÇÜK ADANIN BÜYÜK TURİZM BAĢARISI: CAMİGUİN ADASI ÖRNEĞİ

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisİ, 2020 (Other Refereed National Journals)

ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZİHNİNDE GÖÇ OLGUSU: BİR METAFOR ANALİZİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

BOHOL DENİZİNİN GİZEMLİ İNCİSİ: PANGLAO ADASI

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

A CRİTİCAL APPROACH TO GEOGRAPHY CURRİCULUM İN TERMS OF GLOBAL AWARENESS ATTAİNMENT

Review of International Geographical Education Online, 2020 (Other Refereed National Journals) identifier

NATURAL RECREATION POTENTIAL OF THE WEST KAZAKHSTAN REGION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

GeoJournal of Tourism and Geosites, vol.32, pp.1355-1361, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

TÜRKÇE LİTERATÜRDE GÖÇ ÇALIŞMALARININ BİBLİYOGRAFYASI

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Analysıs Of Copper-Contaınıng Productsfor The Content Of Noble Metals

SERIESCHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İNTİHARLAR COĞRAFYASI PERSPEKTİFİNDEN DÜNYA, TÜRKİYE VE BURSA İLİ1

TESAM Akademi Dergisi,, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Investıgatıons On Aır Qualıty In A School

FOLIA GEOGRAPHICA, vol.61, pp.190-204, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

INVESTIGATIONS ON AIR QUALITY IN A SCHOOL

FOLIA GEOGRAPHICA, vol.61, no.2, pp.190-204, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

GEOGRAPHICAL BASIS OF THE FORMATION OF TOPONYMS (ON THE EXAMPLE OF AKTOBE REGION)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

SİYASİ COĞRAFYA VE ETNOCOĞRAFYA PERSPEKTİFİNDEN FİLİPİNLERDEKİ MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR

Journal of History Culture and Art Research, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Landscape And Geographical Studies Of The Upper Ertis Basin

The Journal of International Social Research, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitim Coğrafyası Perspektifinden Çanakkale İli

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

ASSESSMENT OF THE SUSTAINABILITY OF LANDSCAPES OF THE NORTH-KAZAKHSTAN REGION TO AGRICULTURAL IMPACT

, News Of The Natıonal Academy Of Scıences Of The Republıc Of Kazakhstan, Serıes Of Geology And Technıcal Scıences,, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Muslim Communities in the Philippines from the Perspective of Political Geography and Etnogeography

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.7, no.2, pp.533-566, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

“Investıgatıon Of Social Sciences Teachers Attitudes o Toward Alternative Measurement And Evaluation Methods”,

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının (2017) Değerlendirilmesi

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

CONTENT, SIGNIFICANCE AND GLOBAL ROLE OF WORLD REGIONAL GEOGRAPHY IN THE FRAMEWORK OF PEDAGOGICAL PERSPECTIVE

STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION-STRATEGII NA OBRAZOVATELNATA I NAUCHNATA POLITIKA, vol.26, no.1, pp.28-38, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

LANDSCAPE ECOLOGICAL ANALYSIS OF THE MODERN DELTA OF THE URAL (ZHAYIK) RIVE

Geo J Jo ou ur rn na al l o of f T To ou ur ri is sm m a an nd d G Ge eo os si it te es s, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Natural Features of Poland and Belarus for The World RegionalGeography Lesson

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.2, pp.467-474, 2017 (Other Refereed National Journals)

NATURAL FEATURES OF POLAND AND BELARUS FOR THE WORLD REGİONAL GEOGRAPHY LESSON

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisİ, 2017 (Other Refereed National Journals)

Landshaftno-Geohimisheskiy Analiz Promishlenih Gorodov

Vestnik Kaz NRTU, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Etnocoğrafya Penceresinden Belarus Cumhuriyetindeki Polonyalılar

Kesit Akademi Dergisi, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Problems Of Tourism Development In Gdynia

The Journal of Kesit Academy, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

CHANGES İN TOURİST TRAFFİC FROM POLAND TO TURKEYON THE BACKGROUND OF OTHER MAJOR DİRECTİONS OF TRAVEL

Journal of Geography, Politics and Society, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE CONDITION OF THE CULTURAL AND HISTORICAL RESOURCES OF THE PAVLODAR REGION

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The role of GIS mapping method in toponymy research

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

TOPONYMY OF FLAT LANDS OF KAZAKHSTAN

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.33, pp.641-655, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Geosystems geoecological assessment of the basin of rivers for tourist valorization

GeoJournal of Tourism and Geosites, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Natsionalnie parki polshi

Eurasian Education, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Etymological Features of Irtysh River in Pavlodar Region Kazakhstan

Journal of Balkan Ecology. - Bulgaria, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Castles and palaces in Poland

nauçniy journal "vestnik PGU", 2016 (Other Refereed National Journals)

The Potential Of Development Of Medical And İmproving Tourism İn The Pavlodar Region

Journal of Tourism Theory and Research, vol.1, no.1, pp.1-7, 2015 (Other Refereed National Journals)

Bulgaristan Türkerinin Son Büyük Göç Dalgasının Etki ve Yansımaları

Yeni Türkiye Dergisi, vol.21, no.69, pp.4172-4185, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Antropogenic Impact on Kazdag Ecosystem in the Period of an Antropocene

Actual Problems of Geoecology amd Landscape Scıens, vol.2, no.2, pp.55-58, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İDARİ VE BÖLGESEL COĞRAFYA PERSPEKTİFİNDEN BELARUS CUMHURİYET

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, 2014 (Other Refereed National Journals)

An Evaluation of Recreational Potential of BSNP in Order to Increase the Touristic Image of the Pavlodar Region

Oxidation Communications, vol.37, no.3, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

BEŞERİ COĞRAFYA PERSPEKTİFİNDEN TATARİSTAN CUMHURİYETİ

Marmara Coğrafya Dergisi,, 2014 (Other Refereed National Journals)

The Science and Education at the Beginning of the 21 st Century in Turkey Volume 2

Sofiya, Bulgaria, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Science and Education at the Beginning of the 21 st Century in Turkey Volume 3

Sofiya, Bulgaria, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

BEŞERİ SORUNLAR AÇMAZINDA BELARUS CUMHURİYETİ

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.25, 2013 (Other Refereed National Journals)

The Science and Education at the Beginning of the 21 st Century in Turkey

Sofiya, Bulgaria, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ecological Conditions and Distribution of Vegetation on Southern Slopes of Kaz Mountain Turkey

Journal of Balkan Ecology, vol.15, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

SAHA (YAKUT) CUMHURİYETİ COĞRAFİ KİMLİK ANALİZİ DENEMESİ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.1, no.21, pp.34-60, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

DÜNYA VE TÜRKİYE’DE KESTANENİN ÖNEMİ VE ÜRETİMİ

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, 2011 (Other Refereed National Journals)

What kind of world regional geography education shoud we target in universities of the twenty fırst century

Academıc Journal Management and Educatıon, vol.3, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

The importance of church graves in terms of cultural tourism a case study from Buca

Academıc Journal Management and Educatıon, vol.3, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

National park of the Republic of Belarus

Oxidation Communications, vol.37, no.2, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

SİYASİ COĞRAFYA IŞIĞINDA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN 1989 YILINDAKİ ZORUNLU GÖÇÜ

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, vol.2010, 2010 (Other Refereed National Journals)

BULGARİSTANIN COĞRAFİ JEOPOLİTİK KONUMU VE YANSIMALARI

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, 2010 (Other Refereed National Journals)

FEDERAL BÖLGELERE GÖRE RUSYA’NIN NÜFUS VE ETNOCOĞRAFYA ÖZELLİKLER

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, 2010 (Other Refereed National Journals)

KÜLTÜREL COĞRAFYA BAKIMINDAN MUĞLA VE ÇEVRE POLYELERDE YAYLACILI

Turkish Studies, vol.5, 2010 (Other Refereed National Journals)

COMPARATİVE EVALUATİON OF THE ENVİRONMENTAL CULTURE OF 8TH GRADE STUDENTS İN BULGARİA AND TURKEY

Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), vol.2, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

RUSYA FEDERASYONUNDA YAŞANAN DEMOGRAFİK KRİZLERİN ANALİZ

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, vol.1, 2009 (Other Refereed National Journals)

ETNOCOĞRAFYA PERSPEKTİFİNDEN BULGARİSTAN ROMANLARI

Doğu Coğrafya Dergisi, 2009 (Other Refereed National Journals)

COMPARATIVE ASSESSMENT AND SELFASSESSMENT OF STUDENTS`ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE INBULGARIA AND TURKEY

Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

RUSYA KENTLERİNİN TARİHSEL VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, 2009 (Other Refereed National Journals)

Environmental Conciousness Regulating Factor of Behavior

Strategıes For Polısy In Scıence And Educatıon, vol.16, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL TUTUM VE ÇEVRE BİLGİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, 2008 (Other Refereed National Journals)

METHODS OF SUCCESSFUL LEARNING IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Education Research Journal, vol.4, 2008 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Comparison of the Accuracy of the Human Development Index with a Discriminant Analysis in the Measurement of Human Development

Ekonomic Studies, İnstitute of Economics at Bulgarian Academy of Sciences, vol.17, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Liçnostno Razvitie na Uçenitsite v Savremennoto Obrazovanie i Obshtestvo

Blagoevgrad ”Sankt Petersburg”, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

DİNLER COĞRAFYASI IŞIĞINDA BULGARİSTAN’DAKİ DİNSEL TOPLULUKLAR

E ge Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, vol.7, 2007 (Other Refereed National Journals)

DİNLER COĞRAFYASINA KÜRESEL BİR BAKIŞ

Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, 2007 (Other Refereed National Journals)

Ekologiçnata Etika v Ekologiçnoto Vazpitanie

Ekologiya, Biologiya i Biotehnologiya”, (Ekoloji, Biyoloji ve Bioteknoloji Dergisi), vol.16, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis and Structuring of Terms in the Core Biosphere in Bulgaria and Turkey Textbooks

Journal of Balkan Ecology, vol.10, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Postsosyalist Dönemde Bulgaristanda Yaşanan Demografik Kriz ve Yansımaları

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, 2007 (Other Refereed National Journals)

Preduçilishtnoto obrazovanie v Republika Turtsiya

Preduchilichno Vaspitanie” (Okulöncesi Eğitimi Dergisi), 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Obrazovanie za Ustoyçivo Razvitie

pedagogika” (Pedagoji Dergisi), vol.17, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tselii osobenosti i problemi na Osnovnoto Obrazovanie v Republika Turtsiya

Pedagogika (Pedagoji Dergisi), vol.17, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Developing Enviromental Sensivity for Children Reliability and Validity Studies

Journal of Biological and Environmental Sciences, vol.1, no.2, pp.99-104, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ecological Conscıousness A Behavıor Regulatıng Factor

Academıc Journal Management and Educatıon, vol.2, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rolyata i Myastoto na Ekologiçnoto Vazpitanie vav Vzaimootnoşeniyata Mejdu Deteto i Prirodata

Pedagogika (Pedagoji Dergisi), vol.16, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Avrupa Birliği ve Türkiye nin Demografik ve Sosyal Özelliklerinin Karşılaştırmalı Analizi

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, 2006 (Other Refereed National Journals)

A Comparative Analysis of the Demographic and Social Characteristics of the European Union Countries and Turkey

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, vol.7, 2006 (Other Refereed National Journals)

Obrazovatelnata Sistema i obuçenieto po İstoriya v Republika Turtsiya

Dialogat v İstorıyata” (Tarihte Diyalog Dergisi), 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geopolitiçeski aspekti na Turskata energetika

Geopolitika (Jeopolitik Dergisi), 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Environmental Educatıon in the Natıonal Park Uludag Bursa

Academıc Journal Management and Educatıon, vol.2, 2006 (Other Refereed National Journals)

Çevre Bilinci ve Çevre İçin Eğitim

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 2005 (Other Refereed National Journals)

Kazakistan ın Nüfus Yapısı ve Demografik Özellikleri

Türk Coğrafya Kurumu, Türk Coğrafya Dergisi, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Жалпы Білім Беретін Орта Мектептердегі География Пәнінде Өлкетану Материалдарын Қолдану Жүйесі”

Proceedıngs Materıals Of The Internatıonal Scıentıfıc And Practıcal Conference "Natural Scıences: Modern Problems And Future Of Development", 26 Nobember, 2021 year, Atyrau, Kazakhstan, 21 October 2021

BELARUS’UN COĞRAFİ KONUMU VE DOĞAL COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ

International Scientific Conference «Global Challenges – Scientific Solutions III» Nitra, Slovakia, March 02, 2021, 02 March 2021

İNTİHARLAR COĞRAFYASI: RUSYA ÖRNEĞİ

International Scientific Conference «Global Challenges – Scientific Solutions III» Nitra, Slovakia, March 02, 2021, 02 March 2021 Sustainable Development

SİYASİ COĞRAFYA IŞIĞINDA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN 1989 YILINDAKİ ZORUNLU GÖÇÜ

International Scientific Conference «Global Challenges – Scientific Solutions III» Nitra, Slovakia, March 02, 2021, 02 March 2021

BEŞERÎ COĞRAFYA PERSPEKTİFİNDEN TATARİSTAN CUMHURİYETİ

International Scientific Conference «Global Challenges – Scientific Solutions III» Nitra, Slovakia, March 02, 2021, 02 March 2021

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN 1989 GÖÇÜ: TOPLUMSAL, PSİKOLOJİK VE SİYASAL ETKİLERİ

Uluslararası 30. Yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye Zorunlu Göç Sempozyumu, 18 - 19 October 2021

BULGARİSTAN’IN COĞRAFİ – JEOPOLİTİK KONUMU VE YANSIMALARI

International Scientific Conference «Global Challenges – Scientific Solutions III» Nitra, Slovakia, March 02, 2021, 02 March 2021

SİBİRYA’NIN BEYAZ KRALİÇESİ: COĞRAFYA PENCERESİNDEN UZAKDOĞU FEDERAL BÖLGESİ

International Scientific Conference «Global Scope of Innovative Science, 02 March 2021

RUSYA’NIN ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR DEPOSU: COĞRAFYA PENCERESİNDEN SİBİRYA FEDERAL BÖLGESİ

International Scientific Conference «Global Scope of Innovative Science, 02 March 2021

RUSYA’NIN KÜLTÜREL, İKTİSADİ VE JEOPOLİTİK KALBİ: COĞRAFYA PERSPEKTİFİNDEN MERKEZİ FEDERAL BÖLGESİ

International Scientific Conference «Global Scope of Innovative Science» Budapest, Hungary, October 21, 2021, 02 March 2021

AVRUPA VE ASYA KITALARINI BİRLEŞTİREN KÖPRÜ: COĞRAFYA PENCERESİNDEN URAL FEDERAL BÖLGESİ

International Scientific Conference «Global Scope of Innovative Science» Budapest, Hungary, October 21, 2021, 02 March 2021

MÜSLÜMAN VE HRİSTİYAN MEDENİYETLERİNİN JEOPOLİTİK KAVŞAK ALANI: KUZEY KAFKASYA FEDERAL BÖLGESİNİN COĞRAFİ PORTRESİ

International Scientific Conference «Global Scope of Innovative Science» Budapest, Hungary, October 21, 2021, 02 March 2021

DİNLER COĞRAFYASI PERSPEKTİFİNDEN BUDİZM

GLOBAL CHALLENGES – SCIENTIFIC SOLUTIONS II, 14 - 18 January 2020

THE IMPORTANCE OF NATURAL PARKS FOR BULGARIAN TOURISM

Modern problems of nature protection and sustainable development, 16 - 20 November 2020

FİLİPİNLER CUMHURİYETİNİN YÜKSELEN TURİZM YILDIZI: SIQUIJOR ADASI

Inernational Scientific Conference GLOBAL CHALLENGES - SCIENTIFIC SOLUTIONS 12/05/2020 in Varna, BULGARI, 12 - 15 May 2020

BİR TROPİKAL CENNETİN TURİZM BAŞARISI: MİNDORO ADAS

Inernational Scientific Conference, 12 - 15 May 2020

TURİZM COĞRAFYASI PERSPEKTİFİNDEN BANTAYAN ADASI

Inernational Scientific Conference GLOBAL CHALLENGES - SCIENTIFIC SOLUTIONS 12/05/2020 in Varna, BULGARIA, 12 - 15 May 2020

FİLİPİNLERİN SÖRF BAŞKENTİ: SİARGAO ADAS

Inernational Scientific Conference GLOBAL CHALLENGES - SCIENTIFIC SOLUTIONS 12/05/2020 in Varna, BULGARIA, Bulgaria, 12 - 15 May 2020

ULUYAN RÜZGÂRLARIN MUTLU ADASI: CATANDUANES

Global Challenges – Scientific Solutions, 12 - 15 May 2020

TURİZM COĞRAFYASI PERSPEKTİVİNDEN MARINDUQUE ADASI

GLOBAL CHALLENGES – SCIENTIFIC SOLUTIONS II, 14 January 2021 - 17 January 2020

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DİASPORA, GÖÇ VE ULUS-ÖTESİCİLİK

Global Challenges -Scientific Solutions II, 14 - 17 January 2020 Sustainable Development

DİNLER COĞRAFYASININ KÜRESEL ÖNEMİ VE İŞLEVİ

Global Challenges -Scientific Solutions II, 14 - 17 January 2020

Toponymic views in the urbanization of Kazakhstan” International Local Governments Symposium

Alanya International Local Governments Symposium, Alanya, Turkey, 1 - 03 November 2018

GÖÇ ALANINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

ACTUAL QUESTIONS AND INNOVATIONS INSCIENCE II, 09 October 2019 Sustainable Development

KÜRESEL ÖLÇEKTE ETNİK KİMLİK ÇEŞİTLİLİĞİ

ACTUAL QUESTIONS AND INNOVATIONS INSCIENCE II, 09 October 2019

KİMLİK PARADOKSU VE KİMLİĞİN FARKLI BOYUTLARI

ACTUAL QUESTIONS AND INNOVATIONS INSCIENCE II, 09 October 2019

SİYASİ COĞRAFYA PENCERESİNDEN ETNİK VE DİNSEL ÇATIŞMALAR

ACTUAL QUESTIONS AND INNOVATIONS INSCIENCE II, 09 October 2019

Coğrafi Mekânın Eseri Olarak Etnoslar

MİLLİ MÜCADELE’NİN 100. YILINDA ”KUVA-YI MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR” ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 19 - 22 September 2019

DİLLER COĞRAFYASI PERSPEKTİFİNDEN RESMİ VE ULUSAL DİLLER

International Scientific Conference «Actual Questions and Innovations in Science, 12 May 2019

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ÖLÜ DİLLER: GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK

International Scientific Conference «Actual Questions and Innovations in Science, 12 May 2019

CHANGING THE HYDROGEOLOGICAL CONDITION OF SMALL RIVERS AND THEIR SOLUTIONS (ON EXAMPLE BASIN OF THE NURA RIVER

International Scientific Conference «Actual Questions and Innovations in Science, 12 May 2019

EĞLENCELİ VE İLGİNÇ COĞRAFYA PERSPEKTİFİNDEN TOPONİMİ ÖRNEKLERİ

International Scientific Conference«Actual Questions and Innovations in Science» C, 12 May 2019

The Place And Importance Of Language Geography İn The Globalizing World,

International Scientific Conference «Global Science and innovations V», 10 February 2019

Belarus Cumhuriyeti’nin Siyasi ve İdari Yapısı: Geçmiş, Bugün ve Gelecek”

Alanya International Local Governments Symposium, 1 - 03 November 2018

“Küresel Ölçekte Mülteci Çocuklarının Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri”

The Second İnternational Symposium On Social Sciences Education, 30 - 31 October 2018 Sustainable Development

A Study On Envıronmental Awareness Perceptıons Of Students In Turkey And Bulgarıa”

“26th International Conference Ecological Truth and Environmental Research 2018“, Montenegro, 12 - 15 June 2018

“Geoekologiçeskoe Sostoyanie Okrujayuştey Sredi Gorod Minska”,

Global Scıence And Innovatıons- Germany, 18 May - 20 June 2018

Natsionalnie Parki Belarusi

Global Scıence And Innovatıons- Germany, 18 May 2018

Kapıdağ Yarımadsında Doğal Ortam İnsan İlişkileri

İnternational Scientific Conference, Global Science and İnnovations, Eger, Hungary, 26 - 28 February 2018, pp.282-301

Uluabat Gölü ve Çevresinde Doğal Ortam İnsan İlişkileri

İnternational Scientific Conference, Global Science and İnnovations, Eger, Hungary, 26 - 28 February 2018, pp.301-311

EKOLOJİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ AÇISINDAN KAZDAĞI MİLLİ PARKI

GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS-Hungry, Eger, Hungary, 26 - 28 February 2018, pp.184-216

Hayat Bilgisi Ders Kitaplarında (Hayat Bilgisi 2-3) Temel Coğrafi Yanlışlar

I. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (Temel Eğitim ve Değişen Dünya, Bursa, Turkey, 29 - 31 March 2018

Tartışılan Azınlıklar Ve Sorgulanan Etnik Kimlikler

Materials Of The International Scientific Conference “Global Scıence And Innovatıons 2018”, Eger, Hungary, 28 February 2018, pp.343-348

SOUTH KAZAKHSTAN MAY BECOME ONE OF THE WORLD CENTERS OF SACRED PILGRIMAGE TOURISM

GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS-Hungry, 28 February - 02 March 2018

TARTIŞILAN AZINLIKLAR VE SORGULANAN ETNİK KİMLİKLER

GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS-Hungry, Eger, Hungary, 28 February - 02 March 2018, pp.343-350

YUJNİY KAZAHSTAN MOJET STAT ODNİM İZ MİROVİH TSENTROV SAKRALNO-PALOMNİÇESKOGO TURİZMA

GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS-Hungry, Eger, Hungary, 28 February - 02 May 2018, pp.250-260

Demokrasiye Geçiş Döneminde Bulgaristan’da Yaşanan Toplumsal Sorunlar Ve Bulgarların Azınlık Algıları

Materials Of The International Scientific Conference ”Global Scıence And Innovatıons” 2018, Eger, Hungary, 28 February 2018, pp.327-343

ULUABAT GÖLÜ VE ÇEVRESİNDE DOĞAL ORTAM İNSAN İLİŞKİLERİ

GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS-Hungry, Eger, Hungary, 28 February 2018, pp.301-312

DEMOKRASİYE GEÇİŞ DÖNEMİNDE BULGARİSTANDA YAŞANAN TOPLUMSAL SORUNLAR VE BULGARLARIN AZINLIK ALGILARI

GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS-Hungry, Eger, Hungary, 28 February - 02 March 2018, pp.327-343

KAPIDAĞ YARIMADASINDA DOĞAL ORTAM İNSAN İLİŞKİLERİ

GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS-Hungry, Eger, Hungary, 28 February - 02 March 2018, pp.282-301

“Ekologiçeskoe Sostoyanie i Plodorodie Poçv Agrogennih Landşavtov Severo-Kazahstanskoy Oblasti

VI. Mejdunarodnoy Nauçno-Praktiçeskoy Konferentsii, Petropavlovsk, 15 - 16 February 2018

The Republic Of Philippines From The Perspective Of WorldRegional Geography

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH III, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2017

Ülkeler Coğrafyası Perspektifinden Filipinler Cumuriyeti

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH III, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.27-51

Ortaokullarda Uygulamalı Çevre Eğitiminin Çevre Bilinci Üzerine Etkisi

Global Science and Innovations 2017 International Scientific Conference, Bursa, Turkey, 04 December 2017, pp.23-31

Siyasi Coğrafya Işığında Bulgaristan Türklerin 1989 Yılındaki Zorunlu Göçü

VII. Uluslararası Canik Sempozyumu ”Geçmişten Günümüze Göç”, 17 - 19 February 2017

Hakasya Cumhuriyeti’nin Nüfus ve Ekonomik Özellikleri

Uluslararası 21.Yüzyıl Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, Astana, Kazakhstan, 18 July 2017, vol.1, pp.47-52

Tarih Coğrafyası Penceresinden Sibirya

SCIENCE AND TECHNOLOGIES OF XXI CENTURY, International scientific conference, Astana, Kazakhstan, 17 - 19 July 2017, pp.47-53

Siberia from the Perspective of Regional Geography

Internatıonal Congress On Afro - Eurasıan Research – III, 19 - 21 October 2017

Innovative Models Of Environmental Education As The Core Of Education For Sustainable Development

XIII. European Conference On Social And Behavioral Sciences, 19 - 22 May 2017 Sustainable Development

K Voprosu Izusheniya Kazahskih Narodno-Geografisheskih Terminov v Toponimisheskih İzsledovaniyah

Naushno-Praktisheskoy Konferentsii “Aktualnie Problemi Geografisheskogo Obrazovaniya, 30 - 31 March 2017

Toponymic Approach In Scientific Research Of Landscapes Associated With The Plant World

International Conference on Literature, Humanities and Social Sciences (LHSS-17), 23 - 24 January 2017

Dinamika produktivnosti Stipacapillata Medicagofalcata

European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences, 23 - 24 September 2016

Methods of Successful Learning in Environmental Education

International Conference on E-Governance, 2 - 03 February 2016 Sustainable Development

Environmental problems and environmental monitoring of Minsk

X Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Havana, Cuba, 6 - 10 July 2015

Milestones in Environmental Education for Sustainable Development

PEDAGOGİA 2015, Havana, Cuba, 26 - 30 January 2015 Sustainable Development

The Müslim Minorities in the Republic of Belarus From the Perspective of Ethnography

2nd İnternational Congress of Numanities ICON 2015, Kaunas, Lithuania, 25 - 29 May 2015, pp.40-133

Perception About Slavs As a Variable of the Relationship Between Turkey and Belarus

2nd İnternational Congress of Numanities ICON 2015, Kaunas, Lithuania, 25 - 29 May 2015

Yeniden Doğuş Kıskacında Bulgaristan Türkleri

12. uluslararası türk dünyası sosyal bilimler kongresi, 30 August - 06 September 2014

Forest Fires Occurred on Border Area between Turkey Hatay and Syria

PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, 19 - 21 March 2014, vol.120, pp.680-685 Sustainable Development

Historical development of non-formal environmental education in Turkey

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.736-743 Sustainable Development identifier

Freedom walk of the Turks in Bulgaria: Events of May in 1989 and their reflections

2nd International Geography Symposium-Mediterranean Environment, Antalya, Turkey, 2 - 05 June 2010, vol.19, pp.112-120 Sustainable Development identifier identifier

Gemlik Kentinin Nüfus ve Yerleşim Özellikleri

Türk Coğrafya Kurumu, 29. Coğrafya Meslek Haftası, Güney Marmara Bölümü: Mekânsal Sorunlar ve Çözümler, Coğrafya Meslek Haftaları Serisi, Turkey, 17 - 19 May 2001, pp.3-41

Books & Book Chapters

The Importance of National Parks in the Development of Environmental Awareness and Environmental Education in Turkey

in: Social Sciences Researches in the Globalizing World, Marin Rusev, Eric Straus, Cevdet Avcıkurt, Bekir Parlak, Abdullah Soykan, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.371-387, 2018

Siyasi Coğrafya Işığında Bulgaristan Türklerinin 1989 Yılındaki Zorunlu Göçü

in: Geçmişten Günümüze Göç, Osman Köse, Editor, Canik Belediyesi Kültür Yorumları, Samsun, pp.329-341, 2017 Sustainable Development

İdari ve Bölgesel Coğrafya Perspektifinden Belarus Cumhuriyeti

in: Coğrafya da Yeni Yaklaşımlar, Recep Efe, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, pp.155-169, 2015

Kentleşme Açısından Belarus

in: Tarihsel Coğrafi ve Ekonomik Boyutlarıyla Belarus, Emin Atasoy, Erkan Şenşekerci, Editor, Sentez, Bursa, pp.127-144, 2015

Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası

Ezgi Kitabevi Yayınları, 2010