ALAKOL-SASYKKOL GÖLLER GRUBU EKOSİSTEMLERİNİN MEVCUT DURUMU VE KORUNMASI, RESTORASYONU VE KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER


SEİTOVA G., BUTENOVA2F A., ATASOY E.

WOJMUR – World Journal of Multidisciplinary Research, 2021 (Peer-Reviewed Journal)