İSPOLZOVANİE GEOİNFORMATSİONNİY SİSTEMİ DLYA İZUÇENİYA PRSTRANSTVENNO VREMENNOY ORGANİZATSİİ POYMİ PEKİ ESİL


Djanaleeva G. M., JANGUJİNA A., Berdenov J., BAZARBAEVA T., ATASOY E.

GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS-Hungry, Eger, Hungary, 28 February 2018, pp.260-270

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eger
  • Country: Hungary
  • Page Numbers: pp.260-270
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes