SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTAPLARININ (2018) DİJİTAL VATANDAŞLIK KAVRAMI VE ALT BOYUTLARI BAĞLAMINDA İNCELENMES


kara t., ATASOY E.

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)