K Voprosu Izusheniya Kazahskih Narodno-Geografisheskih Terminov v Toponimisheskih İzsledovaniyah


Saparov K. T., Dostay J. D., Aigul Y Y., ATASOY E.

Naushno-Praktisheskoy Konferentsii “Aktualnie Problemi Geografisheskogo Obrazovaniya, 30 - 31 March 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes