Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aile ve Akrabalık Adları Bakımından Gagavuz Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Ağızları

ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 2 - 03 December 2022, vol.2, pp.46-54

Books & Book Chapters

The Women Names That Take Place in Baburnama and the Appearence of Women in Baburnama

in: Küreselleşen Dünyada Sosyal Bilimler, Doç. Dr. Serap Sarıbaş, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.497-518, 2023

ELİF ŞAFAK’IN DİL ve ÜSLUP HARİTASINDA ÜÇ KÖŞEBAŞI ESERİ: KEM GÖZLERE ANADOLU, PİNHAN, AŞK

in: Elif Şafak'ın Yazı Evreni, Cafer Gariper,E. Candan İri, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.289-306, 2022