Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Analysis of Instructional Behavior of Inclusive Classroom Teachers in Science Classes

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.30, no.2, pp.440-450, 2022 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Özel Eğitim Araştırmaları İçin Alternatif Bir Araştırma Deseni: Denekler Arası Eş Zamanlı Olmayan Çoklu Başlama Düzeyi Deseni

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.32, no.1, pp.193-206, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları (Bep) Geliştirilme Süreci Ve Çevresel Değerlendirme

10. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi, Turkey, 18 - 20 December 2020

Özel Özel Eğitim Kurumlarında İşlevsel Değerlendirme Uygulama Örneği

15. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 19 November 2005 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Individualization of Instruction and Individualized Education Programs

in: Special Education and Inclusion, Arzu Doğanay Bilgi,Ömür Gürel Selimoğlu, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.177-209, 2021 Sustainable Development

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları

in: Okul Psikolojik Danışmanlarına Yaygın Soprunlar İçin Yol Haritası, Ahu Arıcıoğlu, Filiz Gültekin, Editor, ASOS YAYINLARI, Ankara, pp.11-51, 2019

Fen Bilgisi Öğretiminde Öğretim Uyarlamaları ve Öğretim Etkinlikleri

in: Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Hasan Avcıoğlu, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.47-85, 2018

Görme Yetersizliği Olan Bireylerde Resim-İş/Sanat Öğretimi

in: Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi, Özlem Toper-Korkmaz, Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.247-253, 2018

Görme Yetersizliği Olan Bireyler ve Özel Eğitim

in: Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim, Özge Özdemir, Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.165-182, 2018

Yapılandırmacılık Kuramı

in: Öğrenme - Öğretme Kuramları ve Uygulamadaki Yansımaları, Gülay Ekici, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.828-855, 2016

Comprehension Skills of Students with Learning Disabilities and Comprehensibility of Textbook Content

in: Developments in Educational Sciences, Recep Efe,İrina Koleva,Emin Atasoy,İsa Cürebal, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.65-75, 2016