Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Savunma Harcamalarının Ekonomiye Etkisi: Türkiye Örneği

14. International Eurasian Conference on Language & Social Sciences, Gjakova, Montenegro, 29 June 2022, pp.327-339

Ukrayna-Rusya Savaşı ve Ekonomik Yansımaları

7. International Conference on Economics and Social Sciences, Kyrenia, Cyprus (Kktc), 07 May 2022

Enerji Tüketimi ile Ekonomi Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

13th Eurasian Conferences on Language and Social Sciences, Daugavpils, Latvia, 4 - 05 February 2022, pp.240-241

COVID-19 Salgını Döneminde Türkiye’de E-Ticaret

6. International Online Conference on Economics & Social Sciences, Kyrenia/Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 19 September 2021, pp.7-9

The Effect of Foreign Direct Investments on Employment: The Case of Turkey

12. Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Jekaterinburg, Russia, 18 - 19 June 2021

Covid 19 Salgınının Küresel Makroekonomik Etkileri

5. International Online Conference on Economics & Social Sciences, Lahore, Pakistan, 9 - 10 April 2021, pp.313-314

EFFICIENCY WAGE THEORY FRAMEWORK OF INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEENPRODUCTION AND REAL WAGES IN TURKEY: AN ECONOMETRIC ANALYSIS WITH SECTORS

International Conferences on Empirical Economics and Social Sciences, Bandırma/Balıkesir, Turkey, 12 - 13 December 2020, vol.1, pp.128

Covid-19 Döneminde Yaşanan Belirsizliklerin Türkiye’de İkinci El Otomotiv Piyasasına Etkileri

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 5 - 06 December 2020, pp.283-293

Covid-19 Salgınının Tarım ve Gıda Endüstrisi Üzerine Etkileri

13.Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2020, vol.4

Ar-Ge Çalışmalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi

13.Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 08 October 2020

Tarımsal Kredilerin Ekonomi Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

5.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Tokat, Turkey, 13 - 15 March 2020

Nominal Faiz Oranlarının Enflasyona Olan Etkisi: Türkiye Örneği

Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 29 October 2019

Doğrudan Yabancı Yatırımların Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği

5.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2019, pp.730-741

KÜRESEL KRİZİ ÖNLEMEDE MAKRO İHTİYATİ POLİTİKALARIN ROLÜ

3.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Malatya, Turkey, 3 - 04 May 2019

Turizm Gelirlerinin Makroekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği

4.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.25

Savunma Harcamaları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

2.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, Elazığ, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.205 Sustainable Development

Carı̇ Açığın Sürdürülebı̇lı̇rlı̇ğı̇: Türkı̇ye Örneğı

VI.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Alanya/Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019

Küresel Krizden Sonraki Süreçte BDDK’nın Uygulamış Olduğu Makro ihtiyati Düzenlemeler

4.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 04 April 2019, pp.129-142

PETROL FİYATLARININ TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET AÇIĞINA ETKİLERİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

4.ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİVE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 27 - 28 December 2018, pp.306

Books & Book Chapters

YENİ EKONOMİK ANLAYIŞ: BİLGİ EKONOMİSİ

in: TÜRKIYE’DE İKTISAT POLITIKALARI VE İSTIHDAM (1990-2020), Nihat ALTUNTEPE, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.105-129, 2021

Makro İhtiyati Tedbirler ve Türkiye’deki Etkileri

in: İşletme, İktisat ve Yönetim Alanında Güncel Eğilimler, Abdulkadir BARUT, Mustafa TORUSDAĞ, Editor, Ekin Yayınevi, Ankara, pp.89-121, 2021

Effects of the COVID-19 Outbreak on the Civil Aviation Sector: An Econometric Analysis

in: Shadow impact of COVID-19 on economies, Meltem İnce Yenilmez, Ufuk Bingöl, Editor, Peter Lang Publication, Berlin, pp.155-189, 2021

Effects of Foreign Direct Investments on High Technology Export: Data Analysis for Selected Developing Countries and Turkey

in: Local Governance and Regional Development: Current Perspectives, Doç Dr Fatih AYHAN, Editor, Peter Lang Publication, Berlin, pp.227-244, 2020

COVID-19 SALGINI’NIN OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

in: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Doç. Dr. Yüksel Akay ÜNVAN, Editor, IVPE, Cetinje, pp.514-528, 2020

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin Malatya Ekonomisine Katkısı

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar, Doç. Dr. Erdem Sarıkaya, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.17-32, 2020

TARIMSAL KREDİLERİN EKONOMİYE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

in: İKTİSAT ve İŞLETME ÜZERİNE-1, Dr. Öğr.Üyesi Arzu Baykara TAŞKAYA, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.176-193, 2020

KÜRESEL KRİZİN SAĞLIK HARCAMALARINA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

in: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GÜNCEL KONULAR, Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.105-128, 2019

Relationship between Domestic Savings with Economic Growth: Panel Data Analysis for Selected EU Countries and Turkey

in: A New Perspective in Social Sciences, Doğa Başar Sarıipek, Bora Yenihan, Valentina Franca, Editor, Frontpage Publication, Sonal Mansata, pp.102-117, 2019