İnşaat Sektörünün Ekonomik Büyüme ve Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği


POLAT M. A., FENDOĞLU E.

Business and Economics Research Journal, vol.2, no.3, pp.575-598, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier