DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN CARİ İŞLEMLER DENGESİÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ


POLAT M. A.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), vol.6, no.5, pp.159-170, 2020 (Peer-Reviewed Journal)