ETKİN ÜCRET TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE REEL ÜCRETLER İLE ÜRETİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: SEKTÖRLER İLE EKONOMETRİK BİR ANALİZ


POLAT M. A., FENDOĞLU E.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.19, no.1, pp.331-348, 2021 (Peer-Reviewed Journal)