SOSYAL AMAÇLI TRANSFER HARCAMALARININ GELİR DAĞILIMINA ETKİSİ: OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK PANEL VERİANALİZİ


POLAT M. A.

Business and Management Studies: An International Journal, vol.8, no.4, pp.764-796, 2020 (Peer-Reviewed Journal)