TURİZM GELİRLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ


POLAT M. A.

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.5, no.35, pp.2607-2617, 2019 (Peer-Reviewed Journal)