Bankacılık Sektörü Yurtiçi Kredi Hacmindeki Değişimlerin Cari Açığa Etkileri: Makro İhtiyati Tedbirler Kapsamında Ekonometrik Bir Analiz


POLAT M. A.

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, vol.5, no.2, pp.73-89, 2019 (Peer-Reviewed Journal)