Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2000 - Continues Professor

  Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Böl.

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Head of Department

  Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Böl.

Courses

 • Doctorate FENOMENOLOJİ VE ÇAĞDAŞ FELSEFE

 • Undergraduate FELSEFE TARİHİ II

 • Undergraduate Batı Düşünce Tarihine Giriş

 • Postgraduate 19. YÜZYIL DÜŞÜNCESİ

 • Undergraduate ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI

 • Postgraduate Din Karşıtı Akımlar

 • Doctorate ELEŞTİREL TEORİ GELENEĞİ

 • Postgraduate AYDINLANMA DÜŞÜNCESİ

 • Undergraduate FELSEFE TARİHİ I

 • Doctorate POSTYAPISALCI DÜŞÜNCE

 • Undergraduate BİLİM FELSEFESİ

 • Postgraduate MODERN BATI DÜŞÜNCESİNİN SORUNLARI

 • Doctorate POSTMODERN DÜŞÜNCE

 • Postgraduate MODERN BATI DÜŞÜNCESİ

 • Postgraduate YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Doctorate DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Doctorate Anglosakson Düşünce Gelenekleri

Advising Theses