Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hemşirelik öğrencilerinin kültürel yeterliliğini ölçmeye yönelik farkındalık, beceri ve bilgi ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği

4. Uluslararası 7. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi Sözlü Bildiri , Bursa, Turkey, 30 October - 02 December 2023, pp.10 Creative Commons License Sustainable Development

ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN İNHALER İLAÇ EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON VE ÖN TEST UYGULAMASININ ÖĞRENMEYE ETKİSİ: SOLOMON DENEYSEL TASARIM

3.Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 3rd International Graduate Studies Congress, Ankara, Turkey, 14 - 17 June 2023, vol.1, no.1, pp.1081-1082

Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Deneyimleri ve Tutumları

International Congress of Multidisciplinary Medical and Health Sciences Studies, Ankara, Turkey, 27 - 28 May 2023, pp.12-25 Creative Commons License

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BCG AŞISINI STANDARDİZE HASTA SİMÜLASYON DENEYİMİNİN ÖĞRENMEYE, ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİNE VE ÖZGÜVENE ETKİSİ

4. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH AND INNIVATION CONGRESS 29/30 APRIL 2023 BATMAN / TURKEY, Batman, Turkey, 29 - 30 April 2023, pp.233-234 Creative Commons License

AIR POLLUTION AND PEDIATRIC RESPIRATORY HOSPITAL ADMISSIONS IN BURSA, TURKEY: A TIME SERIES STUDY

5.Uluslararası 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , Bursa, Turkey, 13 - 18 December 2021, vol.1, pp.981

Okul Sağlığı Taramalarını Öğretmede Kullanılan Farklı Metotların Algılanan Öğrenmeye Etkisinin Belirlenmesi: Retrospektif Kohort Örneği

VII. INSAC International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2021), Konya, Turkey, 21 - 23 October 2021, pp.1-177

Okul Sağlığı Taramalarını Öğretmede Kullanılan Farklı Metotların Algılanan Öğrenmeye Etkisinin Belirlenmesi: Retrospektif Kohort Örneği

VII. INSAC International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2021) I, Konya, Turkey, 21 - 23 October 2021, vol.1, pp.31-43 Creative Commons License

GELENEK, KÜLTÜR, İNANÇLARIN GEBELİK VE DOĞUM SONRASI UYGULAMALARA ETKİSİ

2. ULUSLARARASI 5. ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ, Bursa, Turkey, 31 October 2019 - 01 November 2109, pp.98-108

Gelenek,, İnançların Gebelik ve Doğum Sonrası Uygulamalara Etkisi

2. ULUSLARARASI 5. ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ, Bursa, Turkey, 31 October - 01 November 2019

JİNEKOLOJİ SERVİSİNDE TEDAVİ GÖREN KADINLARIN GELENEK KÜLTÜR VE İNANÇLARA DAYALI DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ’xx

2. Uluslararası 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 31 October - 01 November 2019, pp.88-97

Ergenlikteki Stresin Ruhsal ve Fiziksel Etkilerinin Tespiti

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.63

Okulların Fiziki Koşullarının Belirlenmesi

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

Astımlı Çocuklarda Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavi Kullanımı Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

12. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2017

Books & Book Chapters

KÜLTÜR VE HEMŞİRELİKTE KÜLTÜREL YETERLİLİK

in: SAĞLIK Bilimlerinde Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler, Şahna Engin, Akgül Hasan, Selamoğlu Zeliha, Editor, Serüven Yayınevi, pp.219-230, 2023

UKRANYA

in: Ülkelerarası Kültürel Farklılıklar ve Kültürlerarası Hemşirelik Yaklaşımları, TANRIVERDİ Gülbu, BİRKÖK Mehmet Cüneyt, Editor, Holistence, pp.655-675, 2023

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon

in: INSAC New Trends in Health Sciences , Dalkılıç, M., Uğur, O. A., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1-157, 2022

Beslenme Okur Yazarlığı

in: A'DAN Z'YE BESLENME, TAYAR, Mustafa; YIBAR, Artur, Editor, DORA, Bursa, pp.565-570, 2022

AŞI VE AŞI REDDİ

in: Güncel Hemşirelik Çalışmaları II, Fatma ETİ ASLAN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.43-55, 2019

Old Age and Aging

in: Recent Studies in Health Sciences, Plamen Milchev CHERNOPOLSKI,Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA,Behire SANÇAR,Bilal AK, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESSSOFIA, Sofija, pp.414-425, 2019

Home Care Service

in: Recent Developments in Nursing and Midwifery, Fügen Ozcanarslan, Nelya Lukpanovna Shapekova, Behire Sancar and Aysel Özdemir, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Ankara, pp.39-53, 2018

Obezite ve Hastalık Yükü ...

in: HEMŞİRELİK VE EBELİK, Fatma ETİ ASLAN, Fatma Deniz SAYINER, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, pp.11-21, 2018

Sağlıklı Yaşamda Beslenme ve Okuryazarlık

in: HEMŞİRELİK VE EBELİK, Fatma ETİ ASLAN,Fatma Deniz SAYINER, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, pp.21-29, 2018

Metrics

Publication

42

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

34

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals