Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ag NHC katalizörü varlığında CO2nin Halkalı Karbonatlara Dönüşümü

Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi Erzurum, Erzurum, Turkey, 27 June - 01 July 2011

Gümüş I ve Ruthenyum II NHC kompleksleri

Organometalik Kimya ve Kataliz Çalıştayı (İnönü Ünv.) 2010, Malatya, Turkey, 16 - 21 May 2010

Fonksiyonel Vic Dioksim Ligandları Metal Kompleksleri ve Spektral Özelliklerinin İncelenmesi

XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Ege Ünv. 2005, İzmir, Turkey, 30 September - 07 October 2005