Bütil sübstitüe imidazolyum bromür tuzları ile kromun seçici ekstraksiyonu


EYÜPOĞLU V., POLAT E., KOÇ M. E. , ZÜBEYDE Ş., KUNDURACIOĞLU A. , TURGUT H. İ.

11.ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Turkey, 15 - 17 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey