1 3 Dibütil İmidazolyum Bromür Tuzları İle Hazırlanan PVDF HFP Bazlı Polimer İçerikli İyonik Membranlar ile Cr VI seçici Ekstraksiyonu


EYÜPOĞLU V., TURGUT H. İ., POLAT E., KUNDURACIOĞLU A., ŞENER Z., KOÇ M. E., ...More

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ, Turkey, 26 - 30 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: No