Fitalimid Fonksiyonel Grup İçeren Yeni Bir Benzimidazol Tuzunun Sentezlenmesi, Yapısal Özelliklerinin Spektroskopik ve Hesapsal Yöntemlerle İncelenmesi


KUNDURACIOĞLU A.

El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.3, no.3, 2016 (Scopus)