Fonksiyonel Vic Dioksim Ligandları Metal Kompleksleri ve Spektral Özelliklerinin İncelenmesi


KANDAZ M., KUNDURACIOĞLU A.

XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Ege Ünv. 2005, İzmir, Turkey, 30 September - 07 October 2005

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İzmir
  • Country: Turkey