Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2003 - Continues Professor

  Bursa Uludağ University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

 • 1998 - 2003 Associate Professor

  Bursa Uludağ University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

 • 1993 - 1998 Assistant Professor

  Bursa Uludağ University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

 • 1985 - 1992 Research Assistant

  Bursa Uludağ University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Managerial Experience

 • 1999 - 2000 Deputy Head of Department

  Bursa Uludağ University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Courses

 • Doctorate Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 • Undergraduate Yağ Bitkileri

 • Postgraduate DENEME TEKNİĞİ

 • Postgraduate YAĞ BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI

 • Undergraduate İSTATİSTİK

 • Doctorate Regresyon Analizleri

 • Undergraduate Araştırma ve Deneme Metodları

 • Undergraduate İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

 • Doctorate Yabancı Döllenen Bitkilerde Melez Tohum Üretimi

 • Postgraduate Tarla Bitkilerinde Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 • Undergraduate Lif Bitkileri

 • Postgraduate İLERİ ENDÜSTRİ BİTKİLERİ YETİŞTİRME

 • Undergraduate TARLA ÜRÜNLERİNİN STANDARDİZASYONU VE DEPOLANMASI

 • Undergraduate TARLA BİTKİLERİ

 • Doctorate ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Advising Theses