Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Analysis of the Concept of Empathy Skill in Postgraduate Social Studies Theses

International Education Studies, vol.13, no.5, pp.24-34, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Problem Solving Skills in Social Studies Education and Problem Solving Skills of Social Studies Teachers

Journal of Education and Training Studies, vol.8, no.3, pp.48-55, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Value of Responsibility in the Point of View of the 5th Grade Students

International Journal of Educational Methodology, vol.6, no.1, pp.123-133, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Okuryazarlık Becerisi Başlığında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

İnternational Journal of Humanities and Art Research, vol.4, no.3, pp.24-36, 2020 (Other Refereed National Journals)

Examination of Classroom Management Approaches of Social Studies Teachers

International Education Studies, vol.12, no.11, pp.139-147, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Yöneticilerin Empatik Yaklaşımlarının Kişilerarası İletişim Becerilerine Katkısının İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.31, no.2, pp.837-857, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Communication Skills of Classroom Teachers According to Various Variables

Universal Journal of Education, vol.6, no.5, pp.857-862, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Relationship Between Teachers’ Perceptions of Mobbing and Their Problem Solving Skills

Educational Research and Reviews, vol.13, no.1, pp.51-59, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of Primary Education Department Preservice Teachers Attitudes Towards Environment According to Various Variables

Educational Research and Reviews, vol.11, no.10, pp.975-980, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Dinledikleri Metinlerin Doğa Sevgisi, Temizlik Ve Sağlıklı Olma Tutumlarına Etkisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.453-467, 2014 (Other Refereed National Journals)

Undesirable Behaviors Elementary School Classroom Teachers Encounter in The Classroom And Their Reasons.

Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), vol.5, no.2, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Attitudes of Teacher Trainees Towards Life Knowledge and Social Studies Teaching Course

Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), vol.3, no.1, pp.105-121, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Examination Of Democratic Attitudes Of Primary School Teachers.

Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP),, vol.3, no.2, pp.173-194, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pre-Service teachers’ opinions about determining and performing classroom rules

İlköğretim Online, vol.7, no.2, pp.333-348, 2008 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Opinion of Primary School Students on Social Studies Course

İlköğretim Online (elektronik), vol.5, no.1, pp.7-22, 2006 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Öğrencilerinin Bulut Kavramını Algılamaları Üzerine Bir Araştırma

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.13, pp.113-124, 2006 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin Sınıf Ortamında Kullandıkları Davranış Değiştirme Stratejileri

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.247-266, 2004 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbirleriyle İlişkisi

İlköğretim Online (elektronik), vol.2, no.2, pp.19-27, 2003 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Müze Gezilerinin İletişimsel Boyutu

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.63-78, 2003 (Other Refereed National Journals)

Alan Dışından Atanan Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Profilleri

Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, vol.13, no.1, pp.169-179, 2000 (Other Refereed National Journals)

Alan Dışından Atanan Sınıf Öğretmenleri ile İlköğretim Denetçileri Arasındaki İletişimin Önemi

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, no.12, pp.33-43, 2000 (Other Refereed National Journals)

Fen Bilgisi Öğretiminde İletişim ve Önemi

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.6, pp.171-177, 1999 (Other Refereed National Journals)

Fuarcılık Kavramı ve Önemi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.111-117, 1999 (Other Refereed National Journals)

Bir Medya Olarak İhtisas Fuarlarının Önemi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.105-110, 1999 (Other Refereed National Journals)

Eğitim- Öğretim Kurumlarından Biri Olan Üniversitelerin Basın-Yayın Kurumlarıyla İlişkisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.65-73, 1998 (Other Refereed National Journals)

Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Planlanmasında Bütçeleme (Doktora Tezinden Bir Bölüm)

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, vol.11, no.10, pp.187-190, 1997 (Other Refereed National Journals)

Halkla İlişkilerde Yeni Bir Boyut: Üniversitelerde Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Tezinden Bir Bölüm)

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, no.4, pp.225-232, 1990 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Empatik Eğilim Düzeyleri

International Scientific Conference ”Global Challenges-Scientific Solutions”, Varna, Bulgaria, 12 May 2020, pp.303-310

Importance of Communication in Parent-Teacher Association Works Carried Out in Preschool Educational Institutions

An International Conference on Education, Technology and Science, SIRBİSTAN, 6 - 09 May 2018

A Study Aiming To Develop Listening Skills Of Elementary Second Grade Students

Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Valletta, Malta, 6 - 09 February 2014, vol.191, pp.103-109 identifier

Body Language Using Skills of Teacher Candidates from Departments of Mathematics Education and Social Studies Education

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014, Prague, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, vol.186, pp.161-168 identifier

The Effects Of Drama-Supported Cooperative Learning Method On The Development Of Pre-School Children's Communication Skills

Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching (LINELT), Antalya, Turkey, 5 - 07 December 2013, vol.136, pp.532-536 identifier

The Examination Of The 7th And 8th Grade Students’ Empathic Tendency Levels According To Different Variables

Cyprus İnternational Conferance on Educational Research (CY-ICER-2012), Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 11 February 2012, pp.1124-1129

Examination Of Teacher Candidates’ Communicatıon Skills Accordıng To Different Variables

4 th WORLD CONFERANCE ON EDUCATIONAL SCIENCES, Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, pp.5640-5645

The problems faced by university students and proposals for solution

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.1115-1123 Sustainable Development identifier

İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularına Yönelik Görüşlerinin İçerik Analizi

Gazi Üniversitesi XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2003, pp.315-337

Öğretmenlerin Sınıf Ortamında Kullandıkları Davranış Değiştirme Stratejileri

Gazi Üniversitesi XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2003, pp.24

Attitudes of teachers-to-be towards teaching social studies course

International Conference on Higher Education Innovation (ICHEI), KİEV, Ukraine, 16 - 19 May 2003

İlköğretim Denetçilerinin Alan Dışından Atanan Sınıf Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi Konusuna Yaklaşımları

II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale, Çanakkale, Turkey, 10 - 12 May 2000, pp.157-160

Books & Book Chapters

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Çatışma Çözme Becerilerinin İncelenmesi

in: Eğitim Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, Harun Şahin-Burcu Avcı Akbel, Editor, IVPE Print, Cetinje, Montenegro, Cetinje-Montenegro, pp.344-359, 2020

The Importance of Communication in Parent–Teacher AssociationActivities Carried Out in Preschool Educational Institutions

in: Contemporary Studies in Sciences, Recep Efe ve İsa Cürebal, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.329-343, 2020

’Relationship of Methods Used by Preschool and Classroom Teachers and Preservice Teachers in Conflict Resolution with Self Esteem and Emotional Intelligence

in: Academic Studies in Educational Sciences-2019/2, Asst.Prof. Dr. Ahmet Dönger, Asst.Prof. Dr. Hacı Yıldız, Editor, IVPE Print, Cetinje, Montenegro, Cetinje, Montenegro, pp.119-137, 2019

Examination of Preservice Teachers’Communication Skills In Terms of Variables Related to Family

in: Educational Science I, A. Doğanay, Ö. T. Kara, Editor, Bizim Matbaacılık, Ankara, pp.165-178, 2019

Changing of Students’ Success Levels in Listening Trainings Done With Children’s Literature Products According to theVariable of Gender

in: Current Trends in Educational Sciences, Recep Efe, Irına Koleva, Emin Atasoy, Violeta Kotseva, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, SOFYA, pp.517-526, 2017

The Evaluation of Problem Solving Skills of Primary Schools Teachers in Terms of Different Variables

in: Developments in Educational Sciences, Recep Efe, Irina Koleva, Emin Atasoy, İsa Cürebal, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, SOFYA, pp.469-480, 2016

Opinions of Teacher Candidates About the Use of Computer Aided Education in the Teaching-Learning Process’’

in: The Science and Education at The Beginning of The 21st Century in Turkey, K. Mortan, İ. Hristov, Editor, Paradigma, SOFYA, pp.422-432, 2014

Teacher Qualities Achieving Effective Communication in The Classroom

in: Education and Science in a Globalizing World: A case Study of Turkey, Ilia Christov, Recep Efe, Editor, Paradigma, Sofija, pp.170-180, 2012

21. Yüzyılda Kitle İletişimi

in: Bilimin Işığında Aydınlanma Seminerleri, , Editor, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Kültür Sanat Kurulu Yayınları, Bursa, pp.167-192, 2003

Halkla İlişkilerde Kullanılan İletişim Araçları (Yüksek Lisans Tezinden Bir Bölüm)

in: Halkla İlişkiler, Ayhan Hakan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.110-122, 1993