Prof. SÜLEYMAN EROĞLU


EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

Türkçe Eğitimi


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

70

Citiation (TrDizin)

5

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2001 - 2007

2001 - 2007

Doctorate

Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Türk Dili ve Edebiyatı, Turkey

1995 - 1998

1995 - 1998

Postgraduate

Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Türk Dili ve Edebiyatı , Turkey

1991 - 1995

1991 - 1995

Undergraduate

Bursa Uludağ University, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Âsafî'nin Şecâat-nâme'si (inceleme-Metin)

Bursa Uludağ University, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

1998

1998

Postgraduate

Sadîk, hayatı, edebi kişiliği ve Divan'ının Tenkitli Metni

Bursa Uludağ University, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Professor

Bursa Uludağ University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

2016 - 2022

2016 - 2022

Associate Professor

Bursa Uludağ University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

2012 - 2016

2012 - 2016

Assistant Professor

Universita Degli Studi di Firenze, Facoltà Di Lettere E Filosofia, Lingua Turca

2011 - 2012

2011 - 2012

Assistant Professor

Bursa Uludağ University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

2007 - 2011

2007 - 2011

Lecturer

Bursa Uludağ University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

2001 - 2007

2001 - 2007

Instructor

Bursa Uludağ University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

Non Academic Experience

2012 - 2017

2012 - 2017

OKUTMAN

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE

1997 - 2000

1997 - 2000

ÖĞRETMEN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

1996 - 1997

1996 - 1997

ÖĞRETMEN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Edebiyat Bilgi ve Kuramları I

Undergraduate

Undergraduate

ESKİ TÜRK EDEBİYATI I

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Domaniç Merkez Ağzından Derleme Sözlüğü’xxne Katkılar

EROĞLU S.

12. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2020

2020

2020

Manzum Bir Kur’an Falı -Floransa Laurenziana Kütüphanesi Nüshası-

EROĞLU S.

2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ACADEMIC STUDIES IN PHILOLOGY (BICOASP), Bandırma, Turkey, 2 - 05 September 2020, pp.315-335

2018

2018

Değerlendirme

EROĞLU S.

Cem Sultan ve Dönemi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 16 - 18 March 2018

2017

2017

Dijital Oyunlarla Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Alyaz Y., Dinçer F., Baştürk Ş., Uluocak M., Eroğlu S., Aksel A., et al.

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni (UYTOB), Bursa, Turkey, 17 - 19 May 2017, pp.7

2013

2013

İki Dilli Halklardan Pomaklar Bursa Örneği

ULUOCAK M., BAŞTÜRK Ş., OGUR E., EROĞLU S., ŞAHİN H.

VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Bursa, Turkey, 4 - 07 December 2013, vol.2, pp.1037-1046

2013

2013

İki Dilli Halklardan Pomaklar: Bursa Örneği

ULUOCAK M., BAŞTÜRK Ş., OGUR E., EROĞLU S., ŞAHİN H.

VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bursa 4-7 Aralık 2013, 4 - 07 December 2013

2013

2013

Bursa Göçmen Ağızları Üzerine

ŞAHİN H., ULUOCAK M., BAŞTÜRK Ş., OGUR E., EROĞLU S.

VI. Uluslararaslı Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bursa 4-7 Aralık 2013, 4 - 07 December 2013 Sustainable Development

2013

2013

Bursa Göçmen Ağızları Üzerine

ŞAHİN H., ULUOCAK M., BAŞTÜRK Ş., OGUR E., EROĞLU S.

VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 4 - 07 December 2013, pp.801-806 Sustainable Development

2011

2011

Bursa Yerli Ağızları ve Bazı Arkaik Özellikleri

ŞAHİN H., BAŞTÜRK Ş., ULUOCAK M., EROĞLU S.

Kaşgardan Endülüse Türk-İslam Şehirleri Sempozyumları, Bursa, Turkey, 28 - 30 April 2011, pp.211-216

2011

2011

Lâmiî Çelebi Üzerine Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası

EROĞLU S.

Bursalı Lâmiî Çelebi ve Dönemi Sempozyumu, Turkey, 15 - 16 April 2011, pp.118-126

2011

2011

Bursa Yerli Ağızları ve Bazı Arkaik Özellikleri

ŞAHİN H., BAŞTÜRK Ş., ULUOCAK M., EROĞLU S.

Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslâm Şehirleri Sempozyumları, Turkey, 28 - 30 April 2011

2010

2010

Yahyâ Bin Bahşî ve Maktel i Hüseyn i

EROĞLU S.

Uluslararası Çeşitli Yönleriyle Kerbela Sempozyumu, Turkey, 20 - 22 May 2010, pp.43-60

2009

2009

Bursa’daki Nogay Tatarları ve Dilleri Üzerine Gözlemler

ŞAHİN H., BAŞTÜRK Ş., ULUOCAK M., EROĞLU S.

Uluslararası Tatar Türkçesi Bilgi Şöleni Bildirileri (12-14 Ekim 2009), 12 - 14 October 2009

2010

2010

Ahmed Paşa nın Şiirlerinde Ahenk

EROĞLU S.

Bursalı Şair Ahmed Paşa ve Dönemi Sempozyumu, Turkey, 26 - 27 March 2010, pp.169-184

2009

2009

Bursadaki Nogay Tatarları ve Dilleri Üzerine Gözlemler

ŞAHİN H., BAŞTÜRK Ş., ULUOCAK M., EROĞLU S.

Uluslararası Tatar Türkçesi Bilgi Şöleni, Eskişehir, Turkey, 12 - 14 October 2009, pp.401-410

2010

2010

Evaluation of Elementary Education 6th Grade Turkish Workbook from The Point of Constructivist Grammar Teaching

EROĞLU S.

Second International Symposium on Sustainable Development (ISSD’10), Bosnia And Herzegovina, 8 - 09 July 2010, pp.165-172

2008

2008

Enseignement Apprentissage Du FLE en Turquie

KARA Ş., EROĞLU S.

XII Congres Mondial De La FİPF, 08 July 2008

2007

2007

Vesîletü n Necât ta Ahenk Unsurları

EROĞLU S.

Uluslararası Süleyman Çelebi ve Mevlid (Yazılışı, Yayılışı, Etkileri) Sempozyumu, Turkey, 18 October 2007 - 20 October 2010, pp.219-234

2003

2003

XVIII Yüzyıl Divan Şairlerinden Edirne Kadısı Sadîk Yahya Efendi ve Divanı

EROĞLU S.

I. Edirne Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 October 2003, pp.499-513

Books & Book Chapters

2023

2023

LÂMİÎ ÇELEBİ MEVLİD’İ

EROĞLU S.

in: SÜLEYMAN ÇELEBİ VE MEVLİD KÜLTÜRÜ, Bilal KEMİKLİ, Editor, TÜBA, Ankara, pp.582-605, 2023

2022

2022

BURSA İNEBEY YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ ULUCAMİ 2708 NUMARADA YER ALAN GÜFTE MECMUASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

EROĞLU S.

in: RAHİM TARIM ARMAĞANI, Levent Ali ÇANAKLI - Nihan ABİR, Editor, Emin Yayınları, Bursa, pp.194-215, 2022

2021

2021

HAMDULLAH HAMDÎ AHMEDİYYE

EROĞLU S.

GECE KİTAPLIĞI, Ankara, 2021

2020

2020

ESKİMEYEN MISRALAR

EROĞLU S.

EMİN YAYINLARI, Bursa, 2020

2020

2020

Kütahyalı Harîmî Gonca-i Bâğ-ı Murâd

EROĞLU S.

BURSA AKADEMİ, Bursa, 2020

2019

2019

Bursa İli Yerli Ağzı

ŞAHİN H., BAŞTÜRK Ş., ULUOCAK M., EROĞLU S.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı, Bursa, 2019

2016

2016

Hamdullah Hamdî ve Mevlidi

EROĞLU S.

in: Mevlid Külliyatı II, Prof. Dr. Bilal Kemikli, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul, pp.155-259, 2016

2016

2016

Lâmiî Çelebi'nin Mevlidi

EROĞLU S.

in: Mevlid Külliyatı II, Prof. Dr. Bilal Kemikli, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul, pp.99-154, 2016

2011

2011

Bursalı Lâmiî Çelebi Mevlidü r Resûl

EROĞLU S.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2011