Assoc. Prof.SÜLEYMAN EROĞLU


EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

Türkçe Eğitimi


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Education Information

2001 - 2007

2001 - 2007

Doctorate

Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

1995 - 1998

1995 - 1998

Postgraduate

Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr), Turkey

1991 - 1995

1991 - 1995

Undergraduate

Bursa Uludağ University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Âsafî'nin Şecâat-nâme'si (inceleme-Metin)

Bursa Uludağ University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

1998

1998

Postgraduate

Sadîk, hayatı, edebi kişiliği ve Divan'ının Tenkitli Metni

Bursa Uludağ University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Associate Professor

Bursa Uludağ University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2012 - 2016

2012 - 2016

Assistant Professor

Universita Degli Studi di Firenze, Facoltà Di Lettere E Filosofia, Lingua Turca

2011 - 2012

2011 - 2012

Assistant Professor

Bursa Uludağ University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2007 - 2011

2007 - 2011

Lecturer

Bursa Uludağ University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2001 - 2007

2001 - 2007

Instructor

Bursa Uludağ University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

LINGUA TURCA I

Undergraduate

Undergraduate

LINGUA TURCA II

Undergraduate

Undergraduate

ESKİ TÜRK EDEBİYATI I

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2014

2014

Mutasavvıf Bestekar Bir Şair Zakiri Hasan Efendi ve Yayımlanmamış Şiirleri

EROĞLU S.

Turkish Studies, vol.9, no.12, pp.235-254, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

2017

2017

Seğir-nâme -A Copy in Riccardiana Library, Florence-

EROĞLU S.

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.33, pp.671-695, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Floransa Riccardiana Kütüphanesinde Elyazma Bir Nasreddin Hoca Kitabı

EROĞLU S.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.1, pp.468-481, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Turkish Advertisement Texts from a Linguistic and Cultural Aspect

EROĞLU S., KARA Ş.

Synergies Turquie, no.7, pp.71-88, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2014

2014

Kütahyalı Harîmî ve Gonca i Bâğ ı Murâd Mesnevisi

EROĞLU S.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.32, pp.77-94, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

15 Yüzyıl Türk Mevlit Edebiyatında Atasözleri ve Deyimler

EROĞLU S.

Türklük Bilimi Araştırmaları, no.35, pp.99-149, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Bursa Göçmen Ağızları Fiil İşletiminde Şimdiki Zaman

BAŞTÜRK Ş., ULUOCAK M., OGUR E., EROĞLU S., ŞAHİN H.

Diyalektolog Ağız Araştırmaları Dergisi, no.6, pp.7-13, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2013

2013

Bursa Göçmen Ağızları Fiil İşletiminde Şimdiki Zaman

BAŞTÜRK Ş., ULUOCAK M., OGUR E., EROĞLU S., ŞAHİN H.

Diyalektolog, vol.6, no.6, pp.7-13, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2013

2013

Bursa Göçmen Ağızları Fiil İşletiminde Şimdiki Zaman

BAŞTÜRK Ş., ULUOCAK M., OGUR E., EROĞLU S., ŞAHİN H.

Diyalektolog-Ağız Araştırmaları Dergisi, no.6, pp.7-13, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2013

2013

BURSA BALKAN GÖÇMENLERİ AĞIZLARINDA İSİM İŞLETME EKLERİ

ULUOCAK M., BAŞTÜRK Ş., OGUR E., EROĞLU S., ŞAHİN H.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.24, no.14, pp.155-167, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Bursa Balkan Göçmenleri Ağızlarında İsim İşletme Ekleri

ULUOCAK M., BAŞTÜRK Ş., OGUR E., EROĞLU S., ŞAHİN H.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.24, no.24, pp.155-166, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Bursa Balkan Göçmenleri Ağızlarında İsim İşletme Ekleri

ULUOCAK M., BAŞTÜRK Ş., OGUR E., EROĞLU S., ŞAHİN H.

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.24, pp.155-166, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Bursa Balkan Göçmenleri Ağızlarında İsim İşletme Ekleri

ULUOCAK M., BAŞTÜRK Ş., OGUR E., EROĞLU S., ŞAHİN H.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.24, no.24, pp.155-166, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Bursa Yerli Ağızlarında ç-ş Değişimine Dair Bazı Gözlemler

ULUOCAK M., BAŞTÜRK Ş., EROĞLU S., ŞAHİN H.

Turkish Studies, vol.5, no.1, pp.616-624, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Bursa Yerli Ağızlarında çş Değişimine Dair Bazı Gözlemler

ULUOCAK M., BAŞTÜRK Ş., EROĞLU S., ŞAHİN H.

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, pp.616-624, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Edebî Bir Tür Olarak Mevlitler Şekil Özelliklerine Dair Bazı Değerlendirmeler

EROĞLU S.

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.18, pp.125-142, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Bursa Yerli Ağızlarında Fiil İşletimi

BAŞTÜRK Ş., ULUOCAK M., EROĞLU S., ŞAHİN H.

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, vol.5, no.1, pp.127-138, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Bursa Yerli Ağızlarında ç ş Değişimine Dair Bazı Gözlemler

ULUOCAK M., BAŞTÜRK Ş., EROĞLU S., ŞAHİN H.

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, vol.5, no.1, pp.616-624, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Bursa Yerli Ağızlarında İsim İşletme Ekleri

BAŞTÜRK Ş., ULUOCAK M., EROĞLU S., ŞAHİN H.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.17, pp.295-304, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Bursa Yerli Ağızlarında İsim İşletme Ekleri

BAŞTÜRK Ş., EROĞLU S., ULUOCAK M., ŞAHİN H.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.17, pp.295-304, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Bursa Yerli Ağızlarının Genel Özellikleri

EROĞLU S., BAŞTÜRK Ş., ULUOCAK M., ŞAHİN H.

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, pp.22-38, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Bursa Yerli Ağızlarının Genel Özellikleri

EROĞLU S., BAŞTÜRK Ş., ULUOCAK M., ŞAHİN H.

Turkish Studies, vol.4, no.8, pp.2046-2055, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Bursa Yerli Ağızlarında İsim İşletme Ekleri

BAŞTÜRK Ş., ULUOCAK M., EROĞLU S., ŞAHİN H.

Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.17, pp.289-299, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

XVI Yüzyılda Bir Mevlevi Şair Âsafî

EROĞLU S.

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.26, pp.71-92, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Âsafî nin Şecâat nâme Mesnevisi

EROĞLU S.

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.4, no.7, pp.253-297, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Bursa Yerli Ağızlarının Genel Özellikleri

EROĞLU S., BAŞTÜRK Ş., ULUOCAK M., ŞAHİN H.

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, vol.4, no.8, pp.2046-2055, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

İlköğretim 6 Sınıf Türkçe Kitaplarındaki Kelime Grupları ve Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme

EROĞLU S., ÇAĞLAYAN DİLBER N.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.623-636, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Türk Edebiyatında Miyâhiyye Türüne Bir Örnek Hâsib Efendi nin Miyâhiyye si

EROĞLU S.

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.15, pp.429-439, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

Değerlendirmeler Mustafa Cemiloğlu Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi

EROĞLU S.

Türk Dili: Dil ve Edebiyat Dergisi, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Domaniç Merkez Ağzından Derleme Sözlüğü’xxne Katkılar

EROĞLU S.

12. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2020

2020

2020

Manzum Bir Kur’an Falı -Floransa Laurenziana Kütüphanesi Nüshası-

EROĞLU S.

2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ACADEMIC STUDIES IN PHILOLOGY (BICOASP), Bandırma, Turkey, 2 - 05 September 2020, pp.315-335

2018

2018

Değerlendirme

EROĞLU S.

Cem Sultan ve Dönemi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 16 - 18 March 2018

2017

2017

Dijital Oyunlarla Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Alyaz Y., Dinçer F., Baştürk Ş., Uluocak M., Eroğlu S., Aksel A., et al.

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni (UYTOB), Bursa, Turkey, 17 - 19 May 2017, pp.7

2013

2013

İki Dilli Halklardan Pomaklar Bursa Örneği

ULUOCAK M., BAŞTÜRK Ş., OGUR E., EROĞLU S., ŞAHİN H.

VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Bursa, Turkey, 4 - 07 December 2013, vol.2, pp.1037-1046

2013

2013

İki Dilli Halklardan Pomaklar: Bursa Örneği

ULUOCAK M., BAŞTÜRK Ş., OGUR E., EROĞLU S., ŞAHİN H.

VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bursa 4-7 Aralık 2013, 4 - 07 December 2013

2013

2013

Bursa Göçmen Ağızları Üzerine

ŞAHİN H., ULUOCAK M., BAŞTÜRK Ş., OGUR E., EROĞLU S.

VI. Uluslararaslı Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bursa 4-7 Aralık 2013, 4 - 07 December 2013 Sustainable Development

2013

2013

Bursa Göçmen Ağızları Üzerine

ŞAHİN H., ULUOCAK M., BAŞTÜRK Ş., OGUR E., EROĞLU S.

VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 4 - 07 December 2013, pp.801-806 Sustainable Development

2011

2011

Bursa Yerli Ağızları ve Bazı Arkaik Özellikleri

ŞAHİN H., BAŞTÜRK Ş., ULUOCAK M., EROĞLU S.

Kaşgardan Endülüse Türk-İslam Şehirleri Sempozyumları, Bursa, Turkey, 28 - 30 April 2011, pp.211-216

2011

2011

Lâmiî Çelebi Üzerine Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası

EROĞLU S.

Bursalı Lâmiî Çelebi ve Dönemi Sempozyumu, Turkey, 15 - 16 April 2011, pp.118-126

2011

2011

Bursa Yerli Ağızları ve Bazı Arkaik Özellikleri

ŞAHİN H., BAŞTÜRK Ş., ULUOCAK M., EROĞLU S.

Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslâm Şehirleri Sempozyumları, Turkey, 28 - 30 April 2011

2010

2010

Yahyâ Bin Bahşî ve Maktel i Hüseyn i

EROĞLU S.

Uluslararası Çeşitli Yönleriyle Kerbela Sempozyumu, Turkey, 20 - 22 May 2010, pp.43-60

2009

2009

Bursa’daki Nogay Tatarları ve Dilleri Üzerine Gözlemler

ŞAHİN H., BAŞTÜRK Ş., ULUOCAK M., EROĞLU S.

Uluslararası Tatar Türkçesi Bilgi Şöleni Bildirileri (12-14 Ekim 2009), 12 - 14 October 2009

2010

2010

Ahmed Paşa nın Şiirlerinde Ahenk

EROĞLU S.

Bursalı Şair Ahmed Paşa ve Dönemi Sempozyumu, Turkey, 26 - 27 March 2010, pp.169-184

2009

2009

Bursadaki Nogay Tatarları ve Dilleri Üzerine Gözlemler

ŞAHİN H., BAŞTÜRK Ş., ULUOCAK M., EROĞLU S.

Uluslararası Tatar Türkçesi Bilgi Şöleni, Eskişehir, Turkey, 12 - 14 October 2009, pp.401-410

2010

2010

Evaluation of Elementary Education 6th Grade Turkish Workbook from The Point of Constructivist Grammar Teaching

EROĞLU S.

Second International Symposium on Sustainable Development (ISSD’10), Bosnia And Herzegovina, 8 - 09 July 2010, pp.165-172

2008

2008

Enseignement Apprentissage Du FLE en Turquie

KARA Ş., EROĞLU S.

XII Congres Mondial De La FİPF, 08 July 2008

2007

2007

Vesîletü n Necât ta Ahenk Unsurları

EROĞLU S.

Uluslararası Süleyman Çelebi ve Mevlid (Yazılışı, Yayılışı, Etkileri) Sempozyumu, Turkey, 18 October 2007 - 20 October 2010, pp.219-234

2003

2003

XVIII Yüzyıl Divan Şairlerinden Edirne Kadısı Sadîk Yahya Efendi ve Divanı

EROĞLU S.

I. Edirne Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 October 2003, pp.499-513

Books & Book Chapters

2019

2019

Bursa İli Yerli Ağzı

ŞAHİN H., BAŞTÜRK Ş., ULUOCAK M., EROĞLU S.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı, Bursa, 2019

2016

2016

Hamdullah Hamdî ve Mevlidi

EROĞLU S.

in: Mevlid Külliyatı II, Prof. Dr. Bilal Kemikli, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul, pp.155-259, 2016

2016

2016

Lâmiî Çelebi'nin Mevlidi

EROĞLU S.

in: Mevlid Külliyatı II, Prof. Dr. Bilal Kemikli, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul, pp.99-154, 2016

2015

2015

Hamdullah Hamdî Ahmediyye

EROĞLU S.

Bursa Akademi Yay., Bursa, 2015

2011

2011

Bursalı Lâmiî Çelebi Mevlidü r Resûl

EROĞLU S.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2011