Bursa Yerli Ağızlarının Genel Özellikleri


EROĞLU S., BAŞTÜRK Ş., ULUOCAK M., ŞAHİN H.

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, pp.22-38, 2009 (Peer-Reviewed Journal)