Bursa Yerli Ağızlarında ç ş Değişimine Dair Bazı Gözlemler


ULUOCAK M., BAŞTÜRK Ş., EROĞLU S., ŞAHİN H.

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, vol.5, no.1, pp.616-624, 2010 (Peer-Reviewed Journal)