XVI Yüzyılda Bir Mevlevi Şair Âsafî


EROĞLU S.

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.26, pp.71-92, 2009 (Peer-Reviewed Journal)