Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Professor

  Bursa Uludağ University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM

 • 2004 - 2009 Lecturer

  Bursa Uludağ University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ

 • 2003 - 2004 Research Assistant

  Anadolu University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Dr)

 • 1995 - 2003 Lecturer

  Bursa Uludağ University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, Yabancı Diller Eğitimi

 • 1991 - 1995 Instructor

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Managerial Experience

 • 2015 - Continues Deputy Director of the Center

  Bursa Uludağ University, U.Ü.Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUSEM), -

Courses

 • Postgraduate Örgüt Geliştirme

 • Postgraduate Okul Geliştirme

 • Undergraduate Türk Eğitim sistemi ve Okul Yönetimi

 • Undergraduate Sosyal Sorumluluk Projesi

 • Postgraduate Eğitimde Stratejik Planlama

 • Postgraduate Stratejik Planlama

 • Undergraduate Eğitim Bilimine Giriş

 • Undergraduate Sosyal Sorumluluk Projeleri

 • Undergraduate Sınıf Yönetimi

 • Postgraduate İnsan KAynakları Yönetimi

 • Undergraduate Spor ve İnovasyon

 • Postgraduate Okul Geliştirme Modelleri

 • Postgraduate Proje Yönetimi

 • Postgraduate Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uygulamaları

Advising Theses