Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Anthropometric Measurements Usage in Medical Sciences

BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL, vol.2015, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

NUTRITIONAL SUPPLEMENT USE IN HIGH SCHOOL STUDENTS

OXIDATION COMMUNICATIONS, vol.38, no.3, pp.1296-1304, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

OXIDATIVE STRESS AND CHRONIC DISEASES

OXIDATION COMMUNICATIONS, vol.38, no.4, pp.1690-1696, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

ATTITUDES OF ANTIOXIDANT CONSUMPTION IN UNIVERSITY STUDENTS

OXIDATION COMMUNICATIONS, vol.38, no.4, pp.1570-1579, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Articles Published in Other Journals

Perception of Nursery Students about Concept of Gender

International Journal of Caring Sciences, vol.14, no.2, pp.1018-1027, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Knowledge Levels of Nursing Students About Nursing History

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.29, no.2, pp.166-176, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Türkçe Web SayfalarındaKadın Sağlığı İle İlgili BilgilerinDeğerlendirilmesi

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Physical and Psychosocial Effects of the Changes in AdolescencePeriod

International Journal of Caring Sciences, vol.9, no.2, pp.717-723, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Ethical Aspects of Obstretrics and Gynecology in Turkey

Asklepios, vol.1, pp.355-357, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Awareness and Attıtudes of Nurses Workıng in a Unıversıty Hospıtal on Patıents Rıghts

International Journal of Caring Sciences., vol.6, no.1, pp.185-197, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Nurses Attitudes towards Prenatal Diagnostic Procedures within Ethical Considerations

internationaljournal of caring sciences, vol.9, no.1, pp.380-389, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Implementations of patient rights in Turkey

ASKLEPİOS, no.1, pp.65-68, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

ETHICAL ISSUES AND DILEMMAS ENCOUNTERED IN NURSING PRACTICE IN TURKEY

International Journal of Caring Sciences, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Huzurevi Çalışanlarının Yaşlı ve Yaşlı Bakımına İlişkin Görüş ve Tutumlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, vol.23, no.3, pp.93-102, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Histor y of Nursing andObstetrics and Gynecology in Turkey

ASKLEPİOS, vol.9, no.3, pp.53-55, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

ETHICAL STANDARDS OF the NURSE

ASKLEPİOS, vol.9, no.3, pp.77-79, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Historical Development of the Profession and Education of Midwifery in Turkey

Journal of International Society for the History of Islamic Medicine (Journal of ISHIM)., vol.12, no.24, pp.190-195, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Nursing Students To Clinical Practice Of Maternal Nursing CoursePerceptions About Delivery And Delivery Room

Maltepe Üniversitesi Hemsirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, vol.3, no.1, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Akademisyen Kadınların Üreme Sağlığına İlişkin Uygulamaları

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.19, no.2, pp.47-54, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

WOMEN INSTRUCTORS BEHAVIORS TOWARDS BREAST CANCER

Meme Sağlığı Dergisi, vol.3, no.3, pp.136, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Evlilik ÖncesiDönemdeki GençKızların AilePlanlaması IleIlgili Bilgi VeDüsünceleri

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, vol.8, no.3, pp.47-55, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Perinatal Dönemdeki Hasta Savunuculuğu

3.Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2020

hasta savunuculuğu

2. ULUSLARARASI 5. ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ, 31 EKİM – 01 KASIM 2019, Bursa, Turkey, 31 October - 01 November 2019, pp.66-72

Doğum Sonu Dönem Geleneksel Uygulamalara Yönelik Türkiye’de Yapılan ÇalışmalaraDayalı Bir Sistematik Derleme

2. ULUSLARARASI 5. ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ, Bursa, Turkey, 31 October - 01 November 2019, pp.140-149

Hemşirelikte İlaç Yönetimi Dersinin İlaç Dozu Hesaplama Becerisi Üzerine Etkisi

5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.125

Öğrenci Gözünden Anne, Kadın Ve Çalışan Kadın Olmak

I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 March 2018, vol.1, pp.497

Türkçe web sayfalarında kadın sağlığıile ilgili bilgilerin değerlendirilmesi

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 24 March 2018

Öğrenci gözünden anne, kadın ve çalışan kadın olmak

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 24 March 2018

Etik Dersi Alan Hemşirelik Öğrencilerin Ders ile İlgili Beklenti ve Algılamaları

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2017

Ethical approaches to nursery in breast cancer

International Istanbul Breast Cancer Conference - BREASTANBUL 2016, 10 - 12 November 2016 Sustainable Development

Breast Cancer Approaches In Ethıcs Of Nursıng

Istanbul Breast Cancer Conference on November 10-12 2016 in Istanbul, Turkey, İstanbul, Turkey, 10 - 12 November 2016 Sustainable Development

WATER BIRTH AND ITS IMPACTS ON MATERNAL INFANT HEALTH IN TURKEY

SOCIETY FOR MEDICAL ETHICS, LAW AND HISTORYINTERNATIONAL CONGRESS FOR THE HISTORY OF MEDICINE, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016

HEMŞİRELERİN MESLEKİ DEĞERLERİN İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİ

III. HEMŞİRELİKTE GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU, 4 - 06 November 2015

Hemşirelerin Mesleki Değerlerinin İş Doyumuna Etkisi

III.Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 5 - 06 November 2015

Problems of higher medical education

SIXTH BALKAN CONGRESS OF HISTORY AND PHILOSOPHYOF MEDICINE, Plovdiv, Bulgaria, 23 - 25 October 2015

ETHICAL ASPECTS OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY IN TURKEY

SIXTH BALKAN CONGRESS OF HISTORY AND PHILOSOPHYOF MEDICINE, Plovdiv, Bulgaria, 23 - 25 October 2015

hemşirelikte etik yaklaşımlar

3.bursa pediatri günleri/1.bursa hemşirelik günleri, Turkey, 8 - 10 October 2015

Türkiye de Hemşirelik Tarihi ve Kadın Sağlığı Hemşireliğinin Gelişimi

4.Uluslarasası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 15 November 2013

Halk sağlığı Hemşireliğinin Tarihsel Gelişimi

4.Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Tıp Etiği ve Tıp Hukuku açısından Kadın Sağlığı, 12 - 15 November 2013 Sustainable Development

Üriner İnkontinans Tedavisinde Ekstrakorporeal manyetik inervasyon kullanımı

11.Uludağ Jinekoloji Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 7 - 10 March 2013

BURSA’da DA HUZUREVLERİNİN TARİHSEL GEÇMİŞİ

2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 10 - 13 December 2012

Klinik Hemşirelik Eğitiminde Hangisi Etkin?: Koçluk mu? Mentorluk mu?

2.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 September 2012