Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kamu Alımlarında COVİD 19 Tedbirleri: Sürdürülebilir Alımlar için Düzenlemeler

ISTANBUL HUKUK MECMUASI, vol.80, no.3, pp.967-1000, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Vergi Hukukunda Tebligat Usulleri Muhatabın Önemi

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, vol.8, no.16, pp.139-162, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

AHLAKİ TEMELLERE DAYANAN İSLAM EKONOMİSİ SİSTEMİNDE DEVLETİN ROLÜ

Akademik Bakış, no.69, pp.120-136, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Solution Recommendations To The Problems That Can Be Faced During The Implementation Of Electronic Notification At Turkish Tax System

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol.2, no.4, pp.67-79, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Estimating Value Added Tax GAP in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT, vol.2, no.3, pp.18-25, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Şahıs Şirketlerinin Vergilendirilmesi

Bursa Bilanço Dergisi, no.155, pp.75-78, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kamu İhalelerinde COVID-19 Tedbirleri: Türkiye ve Avrupa Birliği Düzenlemelerinin İncelenmesi

I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi, Denizli, Turkey, 20 - 22 May 2021, pp.118-127

Kamu Alımlarında Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolunun Değerlendirilmesi

6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK ’19), Şanlıurfa, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.383-404 Creative Commons License Sustainable Development

Dış Ticaret Ekseninde Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri İle İlişkilerinin Değerlendirilmesi

TESAM III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 October 2018, pp.116-117

Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Kapasitesinin Artırılması Açısından Paydaşların Ekinliği

16. Uluslarrası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, ÇİMKENT, Kazakhstan, 4 - 06 September 2018, pp.200-201 Sustainable Development

Vergilemede Etkinlik Anlayışı Çerçevesinde Elektronik Ortam Yayıncılığının Vergilendirilmesi

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2018, pp.205

Gelir Dağılımın İyileştirilmesinde Bir Araç Olarak Zekât Müessesesi ve Müslüman Ülkelerdeki Etkinliği

INTERNATIONAL CONGRESS OFISLAMIC ECONOMY, FINANCEAND ETHICS (ISEFE), İstanbul, Turkey, 28 - 29 October 2017, pp.28-29 Sustainable Development

A NEW DIMENSION IN THE CONCEPT OFWORKPLACE: ELECTRONIC WORKPLACE ANDTAXATION

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Malaga, Spain, 18 - 24 September 2017, pp.508-509

FOREIGN AID TO SUPPORT(PREVENT) DEVELOPMENT

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CHANGINGWORLD AND SOCIAL RESEARCH ICWSR’xx2017, Rome, Italy, 8 - 10 August 2017, pp.60 Sustainable Development

Electronic Notification in Turkish Tax Law and Analysis of the Problems to be Encountered in Practice

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, Prilep, Macedonia, 28 - 30 October 2016, pp.893

Türk Vergi Hukukunda Elektronik Tebligat ve Uygulamada Karşılaşılabilecek Sorunların Analizi

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, Prilep, Macedonia, 28 - 30 October 2016

ESTIMATING VALUE ADDED TAX GAP IN TURKEY

13th International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD), Barcelona, Spain, 14 - 16 April 2016, pp.437-445 identifier

Türk Hukukunda Vergi Tebligatı ve Karşılaşılan Sorunlara Çözüm Önerileri

13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 October 2015, pp.611-622

Books & Book Chapters

Sosyal Devletin Bir Gereği Olarak Sosyal Güvenlik Harcamaları ve Finansman Politikaları Açısından Değerlendirilmesi

in: Sigortacılık, Finans ve Vergi Üzerine Bazı Yaklaşımlar ve Sorunlar, Gökhan SÜMER, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.37-62, 2021 Creative Commons License

Vergilemede Engelli Mükelleflere Yönelik Engelsiz Altyapı Çalışması Önerileri

in: Bilim Çağında Vergi Hukuku, KAYA Göktuğ Mustafa,ÖZ Ersan, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.31-49, 2020

Gelir Dağılımının Düzeltilmesi Ve Yoksulluğun Azaltılmasında Bir Araç Olarak Zekât Müessesesi Ve Müslüman Ülkelerdeki Etkinliği

in: İslami Perspektifte İktisadi Yaklaşımlar, İlhan EROĞLU-Yusuf TEMÜR-Serkan KEKEVİ, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.39-78, 2017 Creative Commons License

Bursa’nın Genel Tanıtımı

in: Bursa Şehir Kimliği Çalıştayı Sonuç Raporu, , Editor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Ankara, pp.61-124, 2015

Şehir Kimliğinin Kavramsal ve Teorik Çerçevesi

in: Bursa Şehir Kİmliği Çalıştayı Sonuç Raporu, , Editor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Ankara, pp.7-60, 2015

Bursa Şehir Kİmliği ve Vizyonuna İlişkin Çalıştay Katılımcılarının Görüş ve Önerileri

in: Bursa Şehir Kimliği Çalıştayı Sonuç Raporu, , Editor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Ankara, pp.125-157, 2015

Vergileme- Demokrasi Etkileşimi: Vergi Demokrasiyi Geliştirebilir Mi?

in: Yrd Doç Dr Nilgün AKÇA ya Armağan, SARAÇOĞLU Fatih, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.111-131, 2014 Creative Commons License