Vergi Hukukunda Tebligat Usulleri Muhatabın Önemi


Creative Commons License

Çelik M. , Yüce M.

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, vol.8, no.16, pp.139-162, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 16
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.139-162

Abstract

Bilgilendirme ve belgelendirme işlevi gören tebligat, vergilendirme

sürecinde hakların kazanılması ve kaybedilmesi ile hukuki

yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından oldukça önemli bir role

sahiptir. Geçerli bir tebligat işlemi yapılabilmesi için tebliğin usulüne

uygun olarak yapılması esastır. Usulüne uygun tebliğin yapılmasında

öncelikle tebliğ yapılacak kişi ve kişilerin tespitinin doğru yapılması

önem arz eder. Zira tebliğe ilişkin usul, tebligat yapılacak kişi yani

muhatap üzerinden şekillenmektedir. Muhatabın tebligat usulündeki

bu öneminden kaynaklı olarak Vergi Usul Kanununda tebliğe ilişkin

hükümler esas alınarak muhatap kavramı açıklanmıştır. Muhatap

kavramının açıklanması ile birlikte ikincil muhatap kavramı ortaya

atılmış olup, tebligat sürecinde ikincil muhatapların önemi vurgulanarak

yeri geldiğinde tebliğin esas muhatapları gibi değerlendirilmesi

gerekliliği üzerinde durulmuştur. Tüm bu açıklamalar doğrultusunda

uygulamada çokça ihtilaflar yaşanan iş yerine tebligat yapılamadığı

durumlarda VUK 101/2.fıkrası gereğince adres kayıt sistemine yapılacak

tebligatlarda karşılaşılan sorunlar etraflıca ele alınarak tartışılmış ve çeşitli öneriler ortaya konulmuştur.