Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ON THE "PSYCHOLOGICAL DIALECTIC" OF AL-GHAZALI REGARDING PHILOSOPHERS, OR DID IBN SINA DRINK WINE?

ILAHIYAT STUDIES-A JOURNAL ON ISLAMIC AND RELIGIOUS STUDIES, vol.10, no.1, pp.47-97, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The Shepherd of Being or the Prayer of Being: Some Remarks on Heidegger and Nurettin Topcu

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, vol.7, no.2, pp.257-302, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

İlm-i Kelam’ın Doğuşu ve Doğası Hakkında Felsefî Bir Tahlil

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.2, pp.1-33, 2014 (Other Refereed National Journals)

Ethical Stages for Nurettin Topçu

Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları, no.25, pp.203-209, 2014 (Other Refereed National Journals)

Şeyh Galip’te Metafizik Buhran: Varlık-Yokluk ya da Ademden Âdem’e Varoluş

Turkish Studies, vol.7, no.4, pp.1107-1116, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Heidegger’in ’Hâlâ Düşünmemek’ Eleştirisi Bağlamında İslâm Düşünce Tarihine Bakmak

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), no.14, pp.135-155, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nurettin Topçu’da Felsefe-Din İlişkisi Problemi

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, vol.1, no.1, pp.71-95, 2011 (Other Refereed National Journals)

Mevzû’âtu’l-Ulûm’da Felsefe Tasavvuru

Kutadgubilig, no.19, pp.451-465, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbn Rüşd’ün Felsefe-Din Çözümlemesinin Aristotelyen Kökenleri Üzerine

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.243-253, 2010 (Other Refereed National Journals)

Discussion of causality based on the conceptions of nature of Ibn Rushd and al-Ghazalī

Ilahiyat Studies, vol.1, no.2, pp.241-258, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbn Rüşd ve Menon Açmazı

Usul İslâm Araştırmaları, no.10, pp.141-154, 2008 (Other Refereed National Journals)

İbn Rüşd’ün Risaletu Mâ-ba‘de’t-Tabîa Tercümesi Hakkında Bir Eleştiri

Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları, no.8, pp.301-308, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İlk Dönem ’Hareket’in Çağdaş Türk Düşüncesi Açısından Önemi

Nurettin Topçu Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 15 - 16 April 2016, pp.131-146

Nurettin Topçu Bugüne ve Bize Ne Söyler?

40 Yıl Sonra Nurettin Topçu Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 20 December 2015, pp.65-75

İlahi Kelamın Uzaklaşması ve İmam-ı Azam Ebu Hanife

Devirleri Aydınlatan İmam-ı Azam Ebu Hanife, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.559-562

Modern Olmayan Bir İslamcılık ve Nureddin Topçu Tefekkürü

Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi ve Hareketi, İstanbul, Turkey, 17 - 19 May 2013, pp.257-289

Nurettin Topçu’nun Âkif’i ve Safahât’ın Felsefesi

Vefatının 90. Yılında Mehmet Âkif Ersoy Bilgi Şöleni: ”Mehmet Âkif Millî Mücadele ve İstiklâl Marşı”, Ankara, Turkey, 11 - 13 March 2011, pp.234-239

Books & Book Chapters

Müslüman Aydının Pozitivimle İmtihanı: İzzetbegoviç’te ve ilk Muhafazakârlarımızda Bergson Etkileri

in: Aliya İzzetbegoviç: Hikmet, Özgürlük ve İslâm, Mahmut Hakkı Akın, Editor, Pınar Yayınları, İstanbul, pp.117-130, 2018

İlk Dönem (1939) Hareket: Bir ‘Sokratik’ ve İlk Müslüman Muhalif

in: Yıldırım’ın Huzurunda Nurettin Topçu, Mustafa Kara, Editor, Yıldırım Belediyesi Kültür Yayınları, Bursa, pp.195-210, 2017

İrade Hareket İsyan I

Dergâh, İstanbul, 2013 Sustainable Development

İbn Rüşd’de Burhan

Ötüken, İstanbul, 2013