Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mustarip Bir Filozof Hakkında

Hece , no.109, pp.98-102, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sorunlar ve Sorular: Tanzimat’tan Günümüze Arayışın Mantığı

Uluslararası Çağdaş Türk Düşüncesinde Dini İnançlar Çalıştayı, Bursa, Turkey, 30 September - 04 December 2022, pp.7-8 Sustainable Development

İlk Dönem ’Hareket’in Çağdaş Türk Düşüncesi Açısından Önemi

Nurettin Topçu Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 15 - 16 April 2016, pp.131-146

Nurettin Topçu Bugüne ve Bize Ne Söyler?

40 Yıl Sonra Nurettin Topçu Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 20 December 2015, pp.65-75

İlahi Kelamın Uzaklaşması ve İmam-ı Azam Ebu Hanife

Devirleri Aydınlatan İmam-ı Azam Ebu Hanife, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.559-562

Modern Olmayan Bir İslamcılık ve Nureddin Topçu Tefekkürü

Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi ve Hareketi, İstanbul, Turkey, 17 - 19 May 2013, no.31, pp.257-289

Nurettin Topçu’nun Âkif’i ve Safahât’ın Felsefesi

Vefatının 90. Yılında Mehmet Âkif Ersoy Bilgi Şöleni: ”Mehmet Âkif Millî Mücadele ve İstiklâl Marşı”, Ankara, Turkey, 11 - 13 March 2011, pp.234-239

Books & Book Chapters

İslam Felsefesi ile İslami İlimler Arasındaki Münasebetler

in: İslam Felsefesinde Temel Problemler, Çapku Ahmet, Pattabanoğlu Fatma Zehra, Editor, Kayıhan Yayınları, İstanbul, pp.107-134, 2023

Nurettin Topçu

in: XIX. Yüzyıldan Günümüze İslam Düşünürleri, Prof. Dr. Kemal SÖZEN,Prof. Dr. Sabri YILMAZ,Prof. Dr. Ali Kürşat TURGUT, Editor, Divan Kitap, İstanbul, pp.315-344, 2022

İbn Rüşd'ün Faslu'l-Makâl Adlı Eseri

in: İslam Düşünce Atlası, İbrahim Halil Üçer, Editor, Konya büyükşehir belediyesi kültür yayınları, Konya, pp.669-670, 2022

İbn Rüşd'ün Tefsîru Mâ-ba'de't-Tabî'a Adlı Eseri

in: İslam Düşünce Atlası, İbrahim Halil Üçer, Editor, Konya büyükşehir belediyesi kültür yayınları, Konya, pp.668-669, 2022

Kelam ile Felsefe Arasında İbn Kemal Paşa

in: KEMALPAŞAZADE FELSEFE EDEBİYAT DİN ARAŞTIRMALARI, Murat Demirkol,İlyas Canikli,Sever Kıyak, Editor, Fcr, Ankara, pp.32-50, 2022

Said Halim Paşa ve Nurettin Topçu'da 'Milliyet', 'Din' ve 'Aydının Yabancılaşması' Sorunu

in: Said Halim Paşa Kitabı, Asım Öz, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kütür Yayınları, İstanbul, pp.505-527, 2021

Müslüman Aydının Pozitivimle İmtihanı: İzzetbegoviç’te ve ilk Muhafazakârlarımızda Bergson Etkileri

in: Aliya İzzetbegoviç: Hikmet, Özgürlük ve İslâm, Mahmut Hakkı Akın, Editor, Pınar Yayınları, İstanbul, pp.117-130, 2018

İlk Dönem (1939) Hareket: Bir ‘Sokratik’ ve İlk Müslüman Muhalif

in: Yıldırım’ın Huzurunda Nurettin Topçu, Mustafa Kara, Editor, Yıldırım Belediyesi Kültür Yayınları, Bursa, pp.195-210, 2017 Creative Commons License

İrade Hareket İsyan I

Dergâh, İstanbul, 2013 Sustainable Development

İbn Rüşd’de Burhan

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2013

Bursa'dan Konya'ya Seyahat

Bursa İl Özel İdaresi, Bursa, 2008

Bursa Tarihi Kılavuzu

Bursa İl Özel İdaresi, Bursa, 2008

Hatıra Ya da Bursa'nın Aynası

Bursa İl Özel İdaresi, Bursa, 2007

Bursa ve Uludağ

Bursa İl Özel İdaresi, Bursa, 2007

Other Publications

Metrics

Publication

48

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Thesis Advisory

5

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals