Publications & Works

Articles Published in Other Journals

KÂĞIT KATLAMANIN SEMİYOTİK ARABULUCULUK TEORİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.19, no.73, pp.122-144, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Mathematical competencies required by mathematical literacy problems

Malaysian Online Journal Of Educational Sciences, vol.7, no.2, pp.57-70, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Investigating Geometric Habits of Mind by Using Paper Folding

Acta Didactica Napocensia, vol.11, pp.157-174, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Activities Written by Prospective Primary Teachers on RealisticMathematics Education

International Journal of Evaluation and Research in Education, vol.7, no.3, pp.229-235, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Matematik Öğretmeni Adaylarının Düzlemde Dönme Dönüşümü Formüllerini Oluşturma Sürecinin İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.38, no.2, pp.613-633, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Construction Process of the Length of 3√2 by Paper Folding

International Journal of Research in Education and Science, vol.4, no.1, pp.121-135, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Consolidation of similarity knowledge via Pythagorean Theorem: a Turkish case study

Acta Didactica Napocensia, vol.10, no.2, pp.67-80, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Ortaokul öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki

Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.42, pp.123-142, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeyleri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.42, pp.123-142, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

GOTİK ESERLERDE MATEMATİK ÜÇLÜ YONCA ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI HAKEMLİ İNSAN VE SANAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.1, pp.43-53, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Review on Professional Values of Teacher Candidates

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.751-766, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Inconsistencies Between Mathematics Teacher s Belifs onIdeal Geometry Teaching and Their Teaching Practice

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültsi Dergisi, vol.28, no.1, pp.131-153, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Öğrencilerin PISA da Karşılaştıkları Güçlüklerin Analizi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.26, no.2, pp.501-522, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Yapılandırmacılık ve Geometri

Çağdaş Bakış, vol.9, pp.26-28, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Karikatürlerle yapılan matematik öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.149-160, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dörtgenler Kavramına İlişkin Oluşturdukları Kavram Haritalarının Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.31, no.2, pp.605-618, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uzaktan eğitimin matematik öğretmenlerinin dokümantasyon sistemlerine katkısı

ATLAS INTERNATIONAL CONGRESSON SOCIAL SCIENCES 8., Ankara, Turkey, 11 - 13 June 2021, vol.8, pp.98-112

INVESTIGATION OF MATHEMATICS TEACHERS’ VIEWS ON THE TEACHING OF TRIANGLE’S CONSTRUCTION AND DRAWING PROCESSES

International Marmara Social Sciences Congress (Spring 2021), Kocaeli, Turkey, 21 - 22 May 2021, vol.1, pp.5

Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Matematiğin Doğasına ve Öğretimine İlişkin İlk Düşünceleri

4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, 26 - 28 September 2019

Problem Çözebileceğine İnanmak ile Problem Çözebilmek Arasındaki İlişki

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 4 - 06 October 2018

Türk Eğitim Tarihindeki Üç Kuşak Matematik Kitabından Örnekler

5. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE), 10 - 12 May 2018 Sustainable Development

Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Çizimleri ile Sorgulama Becerileri Arasındaki İlişki

IV. Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 27 - 30 June 2018

Flexibility In Analytic Geometry Course Of Prospective Mathematics Teachers

The 8th ICMI-East Asia Regional Conference on Mathematics Education (EARCOME8), 7 - 11 May 2018

Üçgenlerde benzerlik kavramının pekiştirilme süreci

IV. International Eurasian Educational Research Congress (EJER)., 11 - 14 May 2017

Consolidating similarity knowledge by the help of Pythagorean Theorem

13th International Congress on Mathematics Education, 24 - 31 July 2016

Review On The Professional Values Of Teacher Candidates

ICEFIC- International Congress on Education For The Future: Issues And Challenges, Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015

Calculating Area of Circle with Different Integrations

II. Uluslararası Avrasya Matematik Bilimleri ve Uygulamaları Konferansı (IECMSA-2013), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 25 - 29 August 2013

Matematik ve Sanatta Altın Oranın Önemi ve İnsanlığa Faydası

1. Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, İzmir, Turkey, 4 - 06 September 2006

Books & Book Chapters

Matematik Okuryazarlığı

in: İlkokulda Matematik Öğretimi, Toptaş Veli, Olkun Sinan, Çekirdekçi Sıtkı, Sarı Mehmet Hayri, Editor, Vizetek, pp.445-482, 2020

Matematik

in: İlkokulda Matematik Öğretimi, Toptaş Veli, Olkun Sinan, Çekirdekçi Sıtkı, Sarı Mehmet Hayri, Editor, Vizetek, pp.1-15, 2020

Muhakeme ve Argüman Yeterliği

in: Matematik Okuryazarlığı ve PISA, Tangül Kabael, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.293-329, 2019

PISA, TIMSS ve TEOG sınavlarının temel aldığı öğrenme kuramları

in: PISA ve TIMSS mantığını ve sorularını anlama (yeni nesil matematik, fen bilimleri ve Türkçe sorularıyla destekli), Çepni, Salih, Editor, Pegem A, pp.111-153, 2019

Matematik

in: İlkokulda Temel Matematik, Veli Toptaş, Editor, Vizetek, pp.1-15, 2019

PISA ve TIMSS sınavlarının temel aldığı ölçme ve değerlendirme yaklaşımları

in: PISA ve TIMSS mantığını ve sorularını anlama (yeni nesil matematik, fen bilimleri ve Türkçe sorularıyla destekli), Çepni, Salih, Editor, Pegem A, pp.155-184, 2019

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bir Matematik Öğretimi Etkinliğinden Beklentileri

in: Eğitim Bilimlerinde Örnek Araştırmalar, Adem İşcan, Editor, Nobel, pp.683-692, 2018

Usibility of Assessment and Evaluation Instruments with the New Elementary Education Mathematics Curriculum in Turkey

in: The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey, Drujinin, A., Kostova, Z., Sharuho, I. and Atasoy, E, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Sofija, pp.484-492, 2013