Assoc. Prof. FİLİZ ERYILMAZ


İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT

İktisat Politikası


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economics, Economic Policy

Metrics

Publication

56

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Project

2

Thesis Advisory

3

Open Access

33
UN Sustainable Development Goals

Biography


1982 yılında Aydın’da doğmuştur. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde başladığı lisans eğitimini 2004 yılında birincilikle tamamlamıştır. Ardından 2005 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansa başlamış ve bu bölümden 2008 yılında mezun olmuştur. 2008 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı doktora eğitimini 2014 yılında bitirerek doktor ünvanını hak kazanmıştır. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Politikası ana bilim dalında 2006-2016 yılları arasında araştırma görevlisi, 2016-2021 yılları arasında Dr. Öğretim Üyesi ve 2021 yılından bu yana Doçent olarak görev yapmaktadır.

Education Information

2008 - 2014

2008 - 2014

Doctorate

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

2005 - 2008

2005 - 2008

Postgraduate

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

2000 - 2004

2000 - 2004

Undergraduate

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Politik konjonktür teorileri ışığında Türk iktisat politika çıktılarının analizi

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2008

2008

Postgraduate

Hisse senedi piyasa volatilitesi ve işlem hacmi ile ilişkisi

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2016

2016

15. Uluslararası Ekonometri Yaz Seminerleri (EYS 2015), Zaman Serisi Analizi Eğitimleri ve Panel Veri Analizi Eğitimleri

Vocational Training

Pamukkale Üniversitesi

2015

2015

14. Uluslararası Ekonometri Yaz Seminerleri (EYS 2014), Zaman Serisi Analizi ve Panel Veri Analizi Eğitimleri

Vocational Training

Pamukkale Üniversitesi

2014

2014

Sakarya Ekonometri Seminerleri (SES 2014) Zaman Serisi Analizi Eğitimleri ve Panel Veri Analizi Eğitimleri

Vocational Training

Sakarya Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Economics

Economic Policy

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2016 - 2021

2016 - 2021

Assistant Professor

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2018 - 2018

2018 - 2018

Assistant Professor

Goteborg University, Göteborg Araştırma Enstitüsü

2017 - 2018

2017 - 2018

Assistant Professor

Goteborg University, Göteborg Araştırma Enstitüsü

2006 - 2016

2006 - 2016

Research Assistant

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Deputy Head of Department

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2016 - Continues

2016 - Continues

İİBF Fakültesi Seminer/Çalıştay Komisyon Üyesi

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2016 - Continues

2016 - Continues

İİBF Fakültesi Sosyal Sorumluluk Komisyonu Başkanı

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2018 - 2020

2018 - 2020

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2018 - 2019

2018 - 2019

Deputy Head of Department

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

MİKRO İKTİSAT

Doctorate

Doctorate

DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II

Undergraduate

Undergraduate

İKTİSADA GİRİŞ

Undergraduate

Undergraduate

GÜNCEL KONULAR

Undergraduate

Undergraduate

İKTİSAT II

Doctorate

Doctorate

DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI

Postgraduate

Postgraduate

ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ve YAYIN ETİĞİ

Postgraduate

Postgraduate

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Postgraduate

Postgraduate

ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ve YAYIN ETİĞİ

Undergraduate

Undergraduate

İKTİSAT II

Undergraduate

Undergraduate

MİKRO İKTİSAT I

Undergraduate

Undergraduate

MİKRO İKTİSAT

Postgraduate

Postgraduate

MAKRO İKTİSAT TEORİSİ

Undergraduate

Undergraduate

MAKRO İKTİSAT

Undergraduate

Undergraduate

İKTİSADA GİRİŞ

Undergraduate

Undergraduate

MAKRO İKTİSAT

Undergraduate

Undergraduate

MİKRO İKTİSAT

Undergraduate

Undergraduate

MİKRO İKTİSAT

Undergraduate

Undergraduate

İKTİSADA GİRİŞ

Doctorate

Doctorate

DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V

Undergraduate

Undergraduate

MİKRO İKTİSAT

Postgraduate

Postgraduate

YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II

Undergraduate

Undergraduate

MİKRO İKTİSAT I

Undergraduate

Undergraduate

Mikro İktisat I

Undergraduate

Undergraduate

FİNANS EKONOMİSİ

Doctorate

Doctorate

DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV

Undergraduate

Undergraduate

FİNANS EKONOMİSİ

Doctorate

Doctorate

DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I

Postgraduate

Postgraduate

YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I

Doctorate

Doctorate

DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III

Undergraduate

Undergraduate

MİKRO İKTİSAT

Undergraduate

Undergraduate

MİKRO İKTİSAT II

Undergraduate

Undergraduate

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Undergraduate

Undergraduate

MİKRO İKTİSAT

Undergraduate

Undergraduate

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Undergraduate

Undergraduate

REGÜLASYON EKONOMİSİ

Undergraduate

Undergraduate

MİKRO İKTİSAT

Undergraduate

Undergraduate

GÜNCEL KONULAR

Undergraduate

Undergraduate

MAKRO EKONOMİ

Undergraduate

Undergraduate

REGÜLASYON EKONOMİSİ

Undergraduate

Undergraduate

MİKRO İKTİSAT

Undergraduate

Undergraduate

GÜNCEL KONULAR

Undergraduate

Undergraduate

EKONOMİYE GİRİŞ

Undergraduate

Undergraduate

EKONOMİ

Undergraduate

Undergraduate

MİKRO İKTİSAT

Undergraduate

Undergraduate

İKTİSADA GİRİŞ

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Ticarette Artan Korumacılık ve Finansal Piyasalara Etkisi: Amprik Bir Analiz

Yılmaz D., Eryılmaz F.

20. ULUSAL İKTİSAT SEMPOZYUMUTürkiye Ekonomisi ve Kriz:Sanayisizleşme, İşsizlik ve Enflasyon, Adana, Turkey, 17 - 18 October 2019

2019

2019

Ticarette Belirsizliğin Gelişmekte Olan Ülkelere Etkisi

Yılmaz D., Eryılmaz F.

ICOAEF’19, VI International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Balıkesir, Turkey, 16 - 17 November 2019, pp.187

2019

2019

Yapısal ve Kurumsal Düzenlemeler: Türkiye Örneği

Eryılmaz F.

5th International Social and Education Sciences Studies Congress (UBAK), Balıkesir, Turkey, 11 - 14 July 2019, pp.375

2018

2018

Unconventional Monetary Policy in European Union

Eryılmaz F., Yılmaz D., Ertürk E.

INNOVATION AND GLOBAL ISSUES CONGRESS III, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.1387-1395

2018

2018

TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞI SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ: FIRSATLAR veTEHDİTLER

YÜCE M., ERYILMAZ F.

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 28 - 29 December 2018

2018

2018

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE KÜRESEL KRİZ DÖNEMİNDE GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKALARI

Eryılmaz F., Yılmaz D., Ertürk E.

ICOMEP’18-Autumn- International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2018, pp.523-532

2018

2018

TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞI’NIN GELİŞİM SÜRECİ

Yüce M., Eryılmaz F.

ULUSLARARASI İSLAM EKONOMİSİ, FİNANSI VE ETİK KONGRESİ (ISEFE-2018’GÜZ), İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2018, pp.171-179

2018

2018

Real Wages, Inflation and Labor Productivity in Turkey

Eryılmaz F., Bakır H.

Innovation and Global Issues Congress III, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.1-2

2017

2017

The European Union’s Monetary Policy Experience after 2008 Global Economic Crises

Eryılmaz F., Yılmaz D., Ertürk E.

3rd International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF), Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 07 December 2017, pp.63

2017

2017

The Effects of Institutions on Economic Growth: The Evidence from Turkey

Ertürk E., Eryılmaz F.

3rd International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF), Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 07 December 2017, pp.96 Sustainable Development

2017

2017

The Opportunistic Political Business Cycles Theories: TheCase of Turkey

Eryılmaz F.

2. INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS MANAGEMENT (ICOMB), Girne, Cyprus (Kktc), 15 - 16 November 2017, pp.1

2016

2016

The Unconventional Monetary Policy Theoretical Approach

Yılmaz D., Ertürk E., Eryılmaz F.

IInternational Conference on Economics, Management and Social Study (ICEMSS), Tokyo, Japan, 7 - 08 December 2016, pp.1-7

2015

2015

A Discussion about the Possible Effect of Middle Income Trap on Large Scale Firms' Selection of Competitive Strategy

Eryılmaz F., Eryılmaz M.

11th International Strategic Management Conference, Vienna, Austria, 23 - 25 July 2015, vol.207, pp.598-607 Sustainable Development identifier

2013

2013

Politik Bütçe Döngüleri ve Yeni Demokrasi Etkisi:Türkiye Örneği

Eryılmaz F., Mercan M.

II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Bursa, Turkey, 6 - 08 May 2013, pp.100

2013

2013

Political Budget Cycles and New Democracy Effect: Evidence from Turkey

Eryılmaz F., Mercan M.

The Public Choice Society at 50 Years, Illinois, United States Of America, 7 - 10 March 2013, pp.2

2012

2012

An examination of rational opportunistic political business cycles in Turkey: 1986–2011

Eryılmaz F.

I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Bursa, Turkey, 17 - 21 June 2012, pp.1

2012

2012

Local Financial Development and Capital Accumulations: Evidence from Turkey

Balı S., Eryiğit K. Y., Eryılmaz F., Dülgeroğlu E.

European Economics and Finance Society - Eleventh Annual Conference, İstanbul, Turkey, 14 - 17 June 2012, pp.2

2011

2011

The role of physical, human and social capital in regional financial development differences: An analysis of Turkish provinces

Dülgeroğlu E., Balı S., Eryiğit K. Y., Eryılmaz F.

51 th ERSA 2011- New Challenges for European Regions and Urban Areas in a Globalised World, Barcelona, Spain, 30 August - 02 September 2011, pp.137

2010

2010

2008 Krizi Mi, Yeniden Dirilen 2001 Krizi Mi?

Bahtiyar G., Eryılmaz F.

ULUSLARARASI SEMPOZYUM - V KÜRESEL KRİZ SONRASINDA EKONOMİNİN YENİDEN YAPILANMASI, Balıkesir, Turkey, 27 - 29 May 2010, pp.4

2010

2010

Keynes: Usta Geri mi Döndü?”

Eryılmaz F., Bahtiyar G.

ULUSLARARASI İSTANBUL İKTİSATÇILARZİRVESİ - II KÜRESEL KRİZ SONRASI İKTİSAT POLİTİKALARI, İstanbul, Turkey, 13 - 14 May 2010, pp.1-11

2009

2009

2008 KRİZİNİN YENİ GLOBAL EKONOMİK YAPI ÜZERİNE ETKİLERİ

Yılmaz D., Eryılmaz F.

Uluslararası Davraz Kongresi (SOCIAL AND ECONOMIC ISSUES SHAPING THE WORLD’S FUTURE NEW GLOBAL DIALOGUE), Isparta, Turkey, 24 - 27 September 2009, pp.600-610

2009

2009

Nedenleri, Sonuçları ve Yarattığı Etkilerle Hisse Senedi Piyasa Volatilitesi: İMKB’ye İlişkin Bir Araştırma

Eryılmaz F.

YÖNETİM VE EKONOMİ BİLİMLERİ KONFERANSI 2009 (YEBKO 2009), İzmir, Turkey, 24 - 25 September 2009, pp.14

2009

2009

The Stock Market Performance and Political Elections: Is There Any Evidence from Turkey?

Eryılmaz F.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (ICSS 2009), İzmir, Turkey, 10 - 12 September 2009, pp.2

2008

2008

Etkin Piyasalar Hipotezi mi Davranışçı Finans mı?

Çınar M., Eryılmaz F.

YÖNETİM VE EKONOMİ BİLİMLERİ KONFERANSI (YEBKO 2008), İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2008, pp.8-9

Books & Book Chapters

2018

2018

KAZAKİSTAN’DA İSLAMİ BANKACILIK UYGULAMALARI

Yüce M., Eryılmaz F.

in: Katılım Bankacılığı Açısından Gelişmekte Olan Ülke Deneyimleri, Erdoğan,Seyfettin, Gedikli, Ayfer, Editor, Umuttepe Yayınları, İzmit, pp.264-300, 2018 Creative Commons License

2016

2016

KLR Approach as an Early Warning Indicator of Turkish Currency and Banking Crisis in 2000 and 2001

Eryılmaz F.

in: Handbook of Research on Financial and Banking Crisis Prediction through Early Warning Systems, Qaiser Munir, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.222-239, 2016 Creative Commons License

2016

2016

Volatility and the Regulation of Stock Markets:Evidence from South Asia

Eryılmaz F.

in: Financial Market Regulations and Legal Challenges in South Asia, Amit Kashyap,Anjani Singh Tomar, Editor, IGI GLOBAL, Pennsylvania, pp.134-145, 2016 Creative Commons License

2015

2015

Change emphasis in mission and vision statements of the first 1000 Turkish organizations: a content analysis

Eryılmaz M., Eryılmaz F.

in: Organizational Change Management Strategies in Modern Business, Aslı Göksoy, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.352-413, 2015 Creative Commons License

2015

2015

The Effects of Elections on Turkish Economy: Evidence from Money Supply

Eryılmaz F.

in: Turkey at the Beginning of 21st Century: Past and Present, Recep Efe,Mehmet Ayışığı,Ömer Düzbakar,Mehmet Arslan, Editor, Sofia University St. Kliment Ohridski Publishing, Sofija, pp.508-519, 2015 Creative Commons License

2015

2015

An Economic View on Politics: Public Choice Theory

Eryılmaz F.

in: Turkey at the Beginning of 21st Century: Past and Present, Efe,Recep,Ayışığı,Mehmet,Düzbakar,Ömer,Arslan, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.367-381, 2015 Creative Commons License

2015

2015

Political Business Cycle Theories

Eryılmaz F.

in: Education in the 21st Century Theory and Practice, KOLEVA,Irina,EFE,Recep,ATASOY,Emin,KOSTOVA,Zdravka Blagoeva, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.536-562, 2015 Creative Commons License

2015

2015

Causal Relationship between Foreign Direct Investment and Economic Growth: Evidence from Turkey

Bakır H., Eryılmaz F.

in: Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, Olgu,Özlem,Dinçer,Hasan,Hacıoğlu,Ümit, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.319-330, 2015 Creative Commons License

2015

2015

Financial development and economic growth: Panel data analysis

Eryılmaz F., Bakır H., Mercan M.

in: Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, Olgu Özlem,Dinçer Hasan,Hacıoğlu Ümit, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.233-245, 2015 Creative Commons License

2015

2015

Active and Passive Resistance to Organizational Change: A Case of Entrepreneurship Minor Program in a Public University

Eryılmaz M., Eryılmaz F.

in: Competitive Strategies for Academic Entrepreneurship Commercialization of Research Based Products, Szopa,Anna; Karwowski,Waldemar ve Barbe,David, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.51-69, 2015 Creative Commons License

2014

2014

The Relationship Between Stock Market Volatility and Trading Volume: An Appllication to Turkey

Eryılmaz F., Murat D.

in: The Science and Education at the beginning of the 21 st century in Turkey, Mortan,Kenan,Hristov,İlia,Strelova,Olga,Kostova,Zdravka, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.92-100, 2014 Creative Commons License

2014

2014

The Traditional Opportunistic Political Business Cycles: An Example of Turkey

ERYILMAZ F., MURAT D.

in: The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey, Mortan, Kenan, Hristov, İlia, Strelova, Olga, Kostova, Zdravka, Atasoy, Emin, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.70-78, 2014

2014

2014

The Relationship Between Stock Market Volatility And Trading Volume: An Application to Turkey

ERYILMAZ F., MURAT D.

in: The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey, Mortan, Kenan, Hristov, İlia, Strelova, Olga, Kostova, Zdravka, Atasoy, Emin, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.92-100, 2014

Activities in Scientific Journals

2015 - Continues

2015 - Continues

TESAM AKADEMİ

EditorCongress and Symposium Activities

09 April 2021 - 11 April 2021

09 April 2021 - 11 April 2021

ICE-TEA 2021 the Seventh International Conference on Economics

Attendee

Ankara-Turkey

16 November 2019 - 17 November 2021

16 November 2019 - 17 November 2021

ICOAEF’19, VI International Conference on Applied Economics and Finance Extended with Social Sciences

Attendee

Balıkesir-Turkey

08 November 2019 - 10 November 2019

08 November 2019 - 10 November 2019

XI International Congress On Social Sciences, China to Adriatic

Attendee

Bursa-Turkey

17 October 2019 - 18 October 2019

17 October 2019 - 18 October 2019

TEK 20. ULUSAL İKTİSAT SEMPOZYUMU

Attendee

Adana-Turkey

11 July 2019 - 14 July 2019

11 July 2019 - 14 July 2019

5th International Social and Education Sciences Studies Congress (UBAK)

Attendee

Balıkesir-Turkey

26 April 2019 - 27 April 2019

26 April 2019 - 27 April 2019

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi

Attendee

Gaziantep-Turkey

28 December 2018 - 29 December 2018

28 December 2018 - 29 December 2018

I. Anadolu Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi

Session Moderator

Diyarbakır-Turkey

01 December 2018 - 02 December 2018

01 December 2018 - 02 December 2018

ICOMEP’18-Autumn- International Congress of Management, Economy and Policy

Attendee

İstanbul-Turkey

03 November 2018 - 04 November 2018

03 November 2018 - 04 November 2018

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Etik Kongresi (ISEFE-2018’Güz)Sustainable Development

Attendee

İstanbul-Turkey

26 April 2018 - 29 April 2018

26 April 2018 - 29 April 2018

Innovation and Global Issues in Social Sciences III

Attendee

Antalya-Turkey

06 December 2017 - 07 December 2017

06 December 2017 - 07 December 2017

3rd International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF 2017)

Attendee

Girne-Cyprus (Kktc)

16 November 2017 - 17 November 2017

16 November 2017 - 17 November 2017

2. International Conference On Business Management (ICOMB)

Attendee

Girne-Cyprus (Kktc)

07 December 2016 - 08 December 2016

07 December 2016 - 08 December 2016

ISERD - International Conference on Economics, Management and Social Study (ICEMSS)

Attendee

Tokyo-Japan

26 November 2016 - 27 November 2016

26 November 2016 - 27 November 2016

International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP 2016)

Attendee

İstanbul-Turkey

05 November 2015 - 06 November 2015

05 November 2015 - 06 November 2015

EY International Congress on Economics II ”Growth, Inequality and PovertySustainable Development

Attendee

Ankara-Turkey

23 July 2015 - 25 July 2015

23 July 2015 - 25 July 2015

11th International Strategic Management Conference

Attendee

Vienna-Austria

06 May 2013 - 08 May 2013

06 May 2013 - 08 May 2013

II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Attendee

Bursa-Turkey

07 March 2013 - 10 March 2013

07 March 2013 - 10 March 2013

The Public Choice Society

Attendee

Illinois-United States Of America

17 June 2012 - 21 June 2012

17 June 2012 - 21 June 2012

I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference

Attendee

Bursa-Turkey

14 June 2012 - 17 June 2012

14 June 2012 - 17 June 2012

European and Finance Society

Attendee

İstanbul-Turkey

30 August 2011 - 03 September 2011

30 August 2011 - 03 September 2011

The European Regional Science Association (ERSA) 2011

Attendee

Barcelona-Spain

27 May 2010 - 29 May 2010

27 May 2010 - 29 May 2010

Uluslararası Sempozyum V: Küresel Kriz Sonrasında Ekonominin Yeniden Yapılanması

Attendee

Balıkesir-Turkey

13 May 2010 - 14 May 2010

13 May 2010 - 14 May 2010

Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi II

Attendee

İstanbul-Turkey

24 September 2009 - 27 September 2009

24 September 2009 - 27 September 2009

Uluslararası Davraz Kongresi

Attendee

Isparta-Turkey

10 September 2009 - 11 September 2009

10 September 2009 - 11 September 2009

International Conference on Social Sciences (ICSS 2009)

Attendee

İzmir-Turkey

11 September 2008 - 12 September 2008

11 September 2008 - 12 September 2008

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO) 2008

Attendee

İzmir-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

August-2021

August 2021

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi

July-2021

July 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Bursa Uludağ Üniversitesi

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Bursa Uludağ Üniversitesi

May-2021

May 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Bursa Uludağ Üniversitesi

February-2021

February 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Bursa Uludağ Üniversitesi

February-2021

February 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Bursa Uludağ Üniversitesi

February-2020

February 2020

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi

July-2019

July 2019

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi

May-2019

May 2019

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi

May-2019

May 2019

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi

July-2018

July 2018

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi

Scientific Research / Working Group Memberships

2008 - Continues

2008 - Continues

Ekonomik Araştırmalar Derneği

http://www.ead.org.tr/asp/uye_listele.asp?SayfaNo=5

Ekonomik Araştırmalar Derneği, Turkey