TİCARET POLİTİKASI BELİRSİZLİĞİNİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN RİSKİNE ETKİSİ: AMPRİK BİR İNCELEME


Creative Commons License

Eryılmaz F., Yılmaz D.

TESAM AKADEMİ, vol.7, no.1, pp.91-112, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.30626/tesamakademi.696190
  • Journal Name: TESAM AKADEMİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.91-112
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Küresel Finans Krizi sonrasında ülkeler korumacı ticaret politikası uygulamalarına daha çok başvurmuşlardır. 2018 yılında ise ticaret gerilimleri artmış ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasında ticaret savaşına doğru evrilmiştir. ABD ve Çin arasında süregelen bu karşılıklı tarife artışları sadece bu ülkeleri etkilemekle kalmamış ticaret politikası belirsizliği yaratarak bütün ülkeleri etkilemiştir. Gelişmekte olan ülkeler de ticaret politikası belirsizliğinden etkilenmişlerdir. Sermaye bu ülkelerden daha güvenli ülkelere ve paralara kaçmış; sermaye kaçışları sonucu bu ülkelerin riskleri daha da artmıştır. Bu çalışmada ticaret politikası belirsizliği ile gelişmekte olan ülkelerin riskleri arasındaki ilişki VAR modeli ve etki-tepki analizleri ile incelenmiştir. Ticaret politikası belirsizliği göstergesi olarak Cebreros, Chiquiar, Heffner ve Salcedo(2018)’yu takiben Google Trend verilerinden yararlanılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin riski ise JP Morgan EMBI Global Spread endeksi ile ölçülmüştür. Modelin bulgularına göre ticaret politikası belirsizliğinde bir artış olduğunda gelişmekte olan ülkelerin riski de artmaktadır. On dönem sonra ise bu tepki ortadan kaybolmaktadır.