EMEKLİLİK FON YÖNETİCİLERİNİN YATIRIM İNANÇLARI ÜZERİNE YAZIN TARAMASI


Creative Commons License

Önkal D., Jansson M., Eryılmaz F. , Sonsino D.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.38, pp.223-256, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 38
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.21550/sosbilder.581000
  • Title of Journal : Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.223-256

Abstract

Son yıllarda emeklilik fonlarının yönetimine ilişkin yaklaşımda büyük bir değişim yaşanmaktadır. Yaşanan bu değişimin emeklilik fonlarının işletme modellerini ve yatırım işlevlerini nasıl tasarlamaları gerektiği konusunda derin etkileri olmuştur. Bu noktada emeklilik fonlarının sermaye piyasalarının işleyişini nasıl algıladığı ve emeklilik fonu kuruluşlarının bu görüşleri ile müşterilerine nasıl bir değer katabilecekleri konusunda yatırım inançlarını formüle etmeleri gerektiği anlaşılmıştır. Yatırım inançları temelde bir emeklilik fonunun gelecekteki performansını etkileyen yatırım felsefesi ve yatırım sürecindeki stratejik seçimlerini ele almaktadır. Bir diğer deyişle emeklilik kurumunun temel hedeflerinin ne olduğunu ve söz konusu temel hedeflere nasıl ulaşmayı hedeflediklerini göstermektedir. Bu bağlamda bu çalışmada ilk olarak emeklilik fonlarına ait yatırım inançlarının neler olduğu ele alınacak ve ardından konu ile ilgili yapılan ampirik çalışmalara yer verilerek bu konuda gelecek çalışmalara önerilerde bulunulacaktır.