Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Effects of lines and inoculants on nutritive value and production costs of triticale silages

REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, vol.45, no.7, pp.355-364, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Stability Performance of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Lines

Journal Of Agricultural Science And Technology, vol.18, no.2, pp.553-560, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Determination of Relationships Between Grain Yield and Some Yield Components in Bread Wheat (Triticum aestivum L.)

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.21, no.3, pp.355-362, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

The Effects of Nitrogen Doses on Yield and Quality Traits of Gediz-75 and Flamura-85 Wheat Varities

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.19, no.1, pp.1-11, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Grain yield and quality of triticale lines

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.8, no.2, pp.558-564, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Yield and quality of triticale forage

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.7, pp.556-560, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Determination of Some Agronomic Traits by Diallel Hybrid Analysis in Common Wheat (Triticum aestivum L.)

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.13, no.4, pp.354-364, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hat ve Çeşitlerinin Farklı Çevrelerde Bazı Tarımsal Özellikler Yönünden İncelenmesi

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Online), vol.36, no.1, pp.103-118, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Determination of Yield and Quality Characteristics of Some Triticale Genotypes in Bursa Ecological Conditions

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.22, no.5, pp.664-670, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Stability of Durum Wheat Genotypes in Some Agronomic Traits Under Bursa Ecological Conditions

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.5, no.11, pp.1394-1400, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Evaluation of bread wheat cultivars for agronomic and quality traits

WORKSOF THE FACULTY OF AGRICULTURE AND FOOD SCIENCESUNIVERSITY OF SARAJEVO, vol.66, no.1, pp.213-218, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Salinity Effects On Germination Stage of Bread and Durum Wheat Cultivars

YYÜ TAR BİL DERG, vol.24, no.2, pp.127-139, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Kaliteli Tohumluk Kullanımının Önemi

Tarım Türk, no.37, pp.79-80, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Yetiştirilen Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Genetik Farklılıkların Belirlenmesi

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.69-76, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Genetik Kullanımı Sınırlayıcı Teknolojilerin Olası Etkileri

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.76-79, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

The Research of the Combining Ability of Agronomic Traits of Bread Wheat in F1 and F2 Generations

U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.24, no.2, pp.85, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

HETEROSIS FOR CERTAIN YIELD AND QUALITY TRAITS INWINTER TRITICALE

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Buğday tarımında hibrid çeşitlerin geleceği

Bitkisel Araştırma Dergisi, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TRİTORDEUM’DA FARKLI TUZ KONSANTRASYONLARININ ÇİMLENME DÖNEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ANKARA VI. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Turkey, 01 April 2022, pp.136-137

Correlation and Cluster Analysis in Wheat Genotypes to Estimate Genetic V ariability

INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURAL SCIENCEAND BUSINESS- 2018, 9 - 12 May 2018

EVALUATION OF BREAD WHEAT CULTIVARS FOR AGRONOMIC AND QUALITY TRAITS

26TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONFERENCE OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY, 27 - 30 September 2015

TARLA BİTKİLERİ TOHUMLUĞU ÜRETİMİ, KULLANIMINDA DEĞİŞİMLER VE YENİ ARAYIŞLAR

VIII. TÜRKİYE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 12 - 16 January 2015

SEED PRODUCTION ECONOMICS IN TURKEY

Jubilee scientific conference “State-of-the-art and problems of agricultural science and education, 1 - 04 April 2005 Sustainable Development