Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Role of Teacher Quality and Working Conditions in TIMSS 2019 Mathematics Achievement

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.15, no.2, pp.394-418, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lisans Programındaki Matematik Öğretimi Derslerinin Özel Alan Yeterliklerini Kazandırması Yönünden Değerlendirilmesi

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.1, pp.109-147, 2022 (Other Refereed National Journals)

PISA 2012 Türkiye Örnekleminde Okul Özelliklerinin Matematik Okuryazarlığına Etkisi

İlköğretim Online (elektronik), vol.16, no.3, pp.1092-1100, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development identifier

Ortaokul öğrencilerinin 7. sınıf öğrencilerinin cebirsel ifadeleri ve değişkenleri yorumlama sürecinde yaptıkları hatalar

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.1, no.1, pp.18-31, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul, ev ve öğrenci özelliklerinin 4. sınıf öğrencilerinin TIMSS matematik bilişsel becerilerine etkisi

6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, Prizren, Serbia, 5 - 08 September 2018 Sustainable Development

PISA 2012 Türkiye örnekleminde okul özelliklerinin matematik okuryazarlığına etkisi

V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 1 - 03 September 2016 Sustainable Development

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Aritmetik Dizilere İlişkin Kavramsal Alanlarının İncelenmesi

XI. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, vol.1, pp.680

TALIS 2008 öğretim uygulamalarının kültürler arası ölçme değişmezliğinin incelenmesi: Türkiye ve Kore örneği

IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ankara, Turkey, 9 - 13 June 2014

Sınıf öğretmeni adaylarının kesirler konusuna ilişkin alan öğretimi bilgisinin incelenmesi

4. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012