Denk Olmayan Gruplarda Ortak Maddeli ve Ortak Değişkenli Desenlerde Yapılan Kernel ve Klasik Test Kuramına Dayalı Eşitleme Yöntemlerine Ait Sonuçlarının Karşılaştırılması


SEZER BAŞARAN E., MUTLUER C., ÇAKAN M.

VIII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KONGRESİ, İzmir, Turkey, 21 - 23 September 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes