Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Effect of Ginger Essential Oil on in Vitro Gas Production, Rumen Fermentation and Methane Production

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.27, no.4, pp.509-515, 2021 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Effect of different garlic oil doses on in vitro gas production, rumen fermentation and methane production of sainfoin hay

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.66, no.3, pp.289-296, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of ensiling density on nutritive value of maize and sorghum silages

REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, vol.45, no.10, pp.596-603, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Use of Honey Locust Pods as A Silage Additive for Alfalfa Forage

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.19, pp.291-297, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of maturity stage on the potential nutritive value of canola (Brassica napus L.) hays

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.60, no.2, pp.145-150, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Potential Nutritive Value of Field Binweed (Convolvulus arvensis L) Hay Harvested at Three Different Maturity Stages

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.18, no.2, pp.331-335, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determination of Potential Nutritive Value of Exotic Tree Leaves in Turkey

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.18, no.3, pp.419-423, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Estimation of Partial Gas Production Times of Some Feedstuffs Used in Ruminant Nutrition

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.17, no.5, pp.731-734, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Effect of Essential Oils on the Digestibility, Rumen Fermentation and Microbial Protein Production

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.17, no.4, pp.557-565, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of Thymol on In Vitro Gas Production, Digestibility and Metabolizable Energy Content of Alfalfa Hay

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.17, no.2, pp.211-216, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Effect of Different Doses of Oregano Oil on Corn Silage Digestive and Rumen Fermentation

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.16, no.6, pp.933-939, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Investigation of Possibility of Grape Pomace as Carbohydrate Source in Alfalfa Silages

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.16, no.2, pp.269-276, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of Different Diets on the Behaviour of Slow-growing Broiler Genotype

JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, vol.35, no.1, pp.87-90, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Comparison of in Vitro Gas Production, Organic Matter Digestibility, Relative Feed Value and Metabolizable Energy Contents of Some Legume Forages

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.15, no.2, pp.188-195, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of NaOH treatment on condensed tannin contents and gas production kinetics of tree leaves

ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.138, no.2, pp.189-194, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Forage soybean performance in mediterranean environments

FIELD CROPS RESEARCH, vol.103, no.3, pp.239-247, 2007 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Determination of nutritive value of citrus tree leaves for sheep using in vitro gas production technique

ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, vol.20, no.4, pp.529-535, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Prediction of dry matter intake and dry matter digestibilities of some forages using the gas production technique in sheep

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.29, no.2, pp.517-523, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Nutritive valve of oak (Quercus spp.) leaves

SMALL RUMINANT RESEARCH, vol.53, pp.161-165, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Improving of conservation and feed value characteristics of citrus pulps

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.25, no.6, pp.939-945, 2001 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Alkalilerle İşlemenin Mısır Samanının Besin Madde Bileşimi, İn Vitro Gaz Üretimi ve Yem Değeri Üzerine Etkisi

Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi, vol.27, no.1, pp.61-67, 2022 (Other Refereed National Journals)

Effect of Sex on Fattening Performance and Carcass Characteristics in Kivircik Lambs

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.24, no.1, pp.221-230, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License identifier

Bazı Esansiyel Yağların Yonca Kuru Otunun İn Vitro Sindirilebilirliği, Rumen Fermantasyonu ve Metan Gazı Üretimi Üzerine Etkileri

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Online), vol.34, no.1, pp.19-35, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yem Bezelyesi Silajlarında Karbonhidrat Kaynağı Olarak Melas Kullanılma Olanakları

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.22, pp.122-130, 2019 (National Refreed University Journal) identifier

Possibilities of Use of Molasses as Carbohydrate Source in Pea Silages

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.22, no.1, pp.122-130, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Chemical composition, nutritive value and rumen methane potential of some legume tree pods

Livestock Research for Rural Development, vol.30, no.5, pp.1, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of Oregano oil on growth performance, rumen fermentation parameters and blood metabolites of growing lambs

Livestock Research for Rural Development, vol.30, no.4, pp.1, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ruminal Metan Salınımının Çevreye Etkisi ve Hayvan Besleme ile İlişkisi

Turkiye Klinikleri Journal of Animal Nutrition and Nutritional Diseases, vol.2, no.1, pp.6-13, 2016 (Other Refereed National Journals)

Potential nutritive value and methane production of pods seed and senescent leaves of Gleditsia triacanthos trees

Livestock Research for Rural Development, vol.28, no.7, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Growth Performance of Kivircik Lambs Fed Different Silages

Journal of Biological & Environmental Sciences, vol.10, no.28, pp.1-4, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kuzu Besi Rasyonlarına İlave Edilen Canlı Mayanın Besi Performansı ile Bazı Rumen Sıvısı ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, vol.29, no.1, pp.73-85, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sığırların Su Gereksinimi ve Suyun Kalitesi

Balıkesir Birlik Dergisi, vol.19, pp.33-38, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Sığır Besisi ve Besin Madde Gereksinimleri 2

Gıda ve Tarım Dergisi, vol.24, pp.60-63, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Sığır Besisi ve Besin Madde Gereksinimleri 1

Gıda ve Tarım Dergisi, vol.23, pp.55-57, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Kurudaki İneklerin Bakım ve Beslenmesi 2

Gıda ve Tarım Dergisi, vol.20, pp.40-43, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Silajlık Mısır Yetiştiriciliği ve Mısır Silajı

Balıkesir Birlik Dergisi, vol.15, pp.19-23, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Nutrigenomik ve Hayvan Beslemedeki Uygulamaları

Hayvansal Üretim, vol.53, no.1, pp.49-54, 2012 (Other Refereed National Journals)

Bazı Esansiyel Yağların Sindirim Rumen Fermantasyonu ve Metan Gazı Üretimi Üzerine Etkileri

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.1, pp.91-98, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kurudaki İneklerin Bakım ve Beslenmesi 1

Gıda ve Tarım Dergisi, vol.19, pp.46-49, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye de Kaba Yem Üretimi ile Silaj Yapım ve Kullanımı

Tarım Türk Dergisi, vol.30, no.30, pp.138-142, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Turunçgil Posalarının Hayvan Beslemede Kullanımı

Hasad Hayvancılık Dergisi, no.299, pp.36-40, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Farklı Kekik Yağı Dozlarının Mısır Silajının Sindirimi ve Rumen Fermantasyonu Üzerine Etkileri

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol.16, no.6, pp.933-939, 2010 (National Refreed University Journal)

İn Vitro Gaz Üretim Tekniğinde Rumen Sıvısı Yerine Gübrenin Kullanılma Olanakları

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, vol.13, no.1, pp.18-25, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The effect of harvest stage on the potential nutritive value of kermes oak Quercus coccifera leaves

Livestock Research for Rural Development, vol.22, no.2, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Süt Üre Azotu Üreme Üzerine Etkilimidir

Yem Magazin Dergisi, vol.52, pp.21-22, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Yeni Doğan Ruminantların Beslenmesi

Hasad Hayvancılık Dergisi, no.273, pp.24-29, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Chemical Composition Metabolizable Energy and Digestibility in Pea Seeds of Differing Testa and Flower Colors

Journal of Biological and Environmental Sciences, vol.1, no.2, pp.59-65, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Süt İneklerinin Beslenmesinde Temel Prensipler

Süt Beyaz Dergisi, vol.2, pp.15-24, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Effect of Maturity on the Potential nutritive value of Bur Medic Medicago polymorha hay

Journal of Biological Sciences, vol.7, no.2, pp.300-304, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of carob Ceratonia siliqua pods as a feed for sheep

Livestock Research for Rural Development, vol.18, no.7, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Potential nutritive value of some mediterranean shrub and tree leaves as emergency food for sheep in winter

Livestock Research for Rural Development, vol.18, no.6, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of maturity stage on the nutritive value of birdsfoot trefoil Lotus corniculatus L hays

Lotus Newsletter, vol.36, no.1, pp.11-21, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Researches on Feed Value and Using Possibilities in Lamb Fattening of Dried Olive-cake 2. Effects on fattening performance of lambs

Uludag Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.13-23, 2006 (Other Refereed National Journals)

Protected Protein and Amino Acids in Ruminant Nutrition

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, vol.8, no.2, pp.84-88, 2005 (Other Refereed National Journals)

Kondense taninin rumimant hayvanlar üzerindeki etkileri hakkında bir inceleme

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, vol.8, no.1, pp.132-137, 2005 (Other Refereed National Journals)

Variation In Metabolizable Energy Content of Forages Estimated Using In Vitro Gas Production Technique

Pakistan Journal of Biological Science, vol.7, no.4, pp.601-605, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Değişik Altlık Materyalinin Etlik Piliçlerin Verim Özellikleri ve Altlık Nemi Üzerine Etkileri

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.137-147, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Farklı Zencefil Esansiyel Yağ Dozlarının Mısır Dane Yeminin İn Vitro Gaz Üretimi, Rumen Fermantasyonu ve Metan Üretimi Üzerine Etkisi

ISPEC 8th International Conference On Agriculture, Animal Sciences And Rural Development, Bitlis, Turkey, 23 November 2021

Süt İneklerinin Beslenmesinde Temel Prensipler

14. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Bursa, Turkey, 24 April - 22 May 2021, pp.22-28

Rasyonlarına Farklı Dozlarda Propolis İlavesinin Kuzu Besi Performansı ve Rumen Sıvısı Parametreleri Üzerine Etkisi

6th International Congress on Agriculture, Animal Science and Rural Development., Siirt, Turkey, 16 - 18 May 2021, pp.373-383

Farklı Teknolojik İşlemlerden Geçirilmiş Arpa Dane Yeminin Yem Değeri ve Rumen Fermantasyonu Üzerine Etkisi

3. Uluslararası GAP Gıda, Tarım ve Veteriner Bilimleri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 December 2020

Farklı tarçın esansiyel yağı ve dozlarının in vitro gaz üretimi, rumen fermantasyonu ve metan üretimi üzerine etkisi

8. Uluslararası ISPEC Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 14 June 2020, pp.1-10

Farklı kimyasal işlemlerin saz bitkisinin besin madde bileşimi ve yem değeri üzerine etkisi

4. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 14 June 2020, pp.144-158

Nane esansiyel yağının kuzu besi performansı, rumen sıvısı ve kan parametreleri üzerine etkisi

2. Uluslararası Gıda, Tarım Veteriner Bilimleri Kongresi, Konya, Turkey, 29 February - 01 March 2020, pp.174-186

Süt ve Kan Üre Azot Düzeyleri ve Süt Sığırcılığındaki Önemi

12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Isparta, Turkey, 9 May - 11 September 2016, pp.52

Süt İneklerinde Leptin Düzeyine Etki Eden Faktörler

Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 24 - 26 April 2014, pp.31

Effect of oac tanin extract artutan on in situ dry matter and crude protein degradation of alfafa silage by sheep

24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, İzmir, Turkey, 25 - 28 September 2013, pp.58-61

Konjuge Linoleik Asit Üretimi Hayvansal Ürünlerdeki Önemi ve Sağlık Üzerine Etkileri

VIII. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 06 September 2013, pp.100-107

Manda Yetiştiriciliği ve Türkiye deki Mevcut Durumu

VII. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Adana, Turkey, 14 - 16 September 2011

Sıcak Stresi Altındaki Süt İneklerini Besleme Stratejisi

VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Samsun, Turkey, 29 June - 02 July 2011, pp.349-354

Silaj Yapımı ve Silaj Kalitesinin Artırılması

2011 Yılı Hayvancılık Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Balıkesir, Turkey, 12 - 13 April 2011, pp.62-71

Pirinanın yem değeri ve kuzu besisinde kullanılma olanakları

5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Van, Turkey, 5 - 08 September 2007, pp.73

Japanese Quails Coturnix Coturnix Japonica Reared Under Heat Stress During Growth and Egg Production Period

World’s Poultry Science Journal. XII European Poultry Conference, Verona, Italy, 10 - 14 September 2006

Broiler ve Hindi Rasyonlarında Hayvansal Kaynaklı Proteinlerin Kullanımı

III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Adana, Turkey, 7 - 10 September 2005, pp.340-345

Chemical Compositions and Metabolizable Energy Contents of Four Aquatic Plants for Sheep

Proceedings of British Society of Animal Science Annual Meeting, Aberdeen, United Kingdom, 12 - 14 April 2005, pp.170

In Vivo Treatments on Digestibility Improvements of Biodegraded Agricultural By Products

Uluslararası “Biyomühendislik; Problemler ve Prespektifler” Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 20 - 23 October 2004, pp.248-252

Buhar ve Asitle İşlemenin Bezelye Samanının Yem Değeri Üzerine Etkisi

IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Isparta, Turkey, 1 - 03 September 2004, pp.524-528

Hayvansal Kaynaklı Protein Ek Yemlerinin Kuzu ve Buzağı Beslenmesinde Kullanım Olanakları

IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Isparta, Turkey, 1 - 03 September 2004, pp.243-251

In Vitro Dry Matter Degradation and Metabolizable Energy Content of Leaves of Some Trees In Turkey

Proceedings of British Society of Animal Science Annual Meeting, Aberdeen, United Kingdom, 11 - 13 April 2004, pp.121

Comparison of Dry Matter Degradation and Metabolizable Energy Content of Tumbleweed in Vitro Gas Production Technique

Proceedings of British Society of Animal Science Annual Meeting, Aberdeen, United Kingdom, 11 - 13 April 2004, pp.122

Şeker Pancarı Yapraklarının Yem Değeri ve Silolama Olanakları

II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Konya, Turkey, 18 - 20 September 2003, pp.66

Hayvansal Kaynaklı Yemlerin İn Vivo ve İn Vitro Sindirilebilirlik Parametrelerinin Saptanması

II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Konya, Turkey, 18 - 20 September 2003, pp.403-406

Tavuk Kesimhane Artıkları Ununun TKAU Kanatlı Beslemede Kullanımı

III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 October 2002, pp.151

Hayvansal Yağların Ruminant Beslemede Kullanımı

III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 October 2002

Üre İle Desteklenen Arpa Dane Yeminin Kuzu Besisinde Kullanılma Olanakları Yüksek Lisans Tezinden Türetilmiştir

Uluslararası Hayvancılık’99 Kongresi, İzmir, Turkey, 21 - 24 September 1999, pp.645-652

Books & Book Chapters

Buzağıların Bakım ve Beslenmesi

DORA Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti, Bursa, 2021

Belenme Fizyolojisi ve Metabolizma

Uludağ Üniversitesi Basım Evi, Bursa, 2018

Yemler ve Yem Katkı Maddeleri

in: Hayvan Besleme, Prof. Dr. İbrahim Ak, Editor, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri, Eskişehir, pp.60-81, 2015

Besin Maddeleri Sindirimi ve Metabolizması

in: Hayvan Besleme, Prof. Dr. İbrahim Ak, Editor, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri, Eskişehir, pp.30-58, 2015

Yemler ve Yem Katkı Maddeleri

in: Süt Hayvancılığı Eğitim Notları, Prof. Dr. İbrahim AK, Editor, Özsan Matbaacılık Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ., Bursa, pp.169-180, 2013

Silaj Yapım ve Kullanım Tekniği

in: Süt Hayvancılığı Eğitim Notları, Prof. Dr. İbrahim Ak, Editor, Özsan Matbaacılık Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ., Bursa, pp.41-578, 2013

Yem Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri

Uludağ Üniversitesi Basım Evi, Bursa, 2005