Farklı Teknolojik İşlemlerden Geçirilmiş Arpa Dane Yeminin Yem Değeri ve Rumen Fermantasyonu Üzerine Etkisi


Canbolat Ö.

3. Uluslararası GAP Gıda, Tarım ve Veteriner Bilimleri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 December 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Şanlıurfa
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırma, farklı teknolojik işlemlerden geçirilmiş arpa dane yeminin yem değeri ve rumen fermantasyonu üzerine etkisini saptamak amacıyla düzenlenmiştir. Denemede arpa dane yemi öğütülmüş arpa, ezilmiş arpa, peletlenmiş arpa ve flake arpa olmak üzere 4 farklı teknolojik işleme tabi tutulmuştur.

Arpa danesinin yem değeri üzerinde en etkili olan teknolojik yöntem flake yöntemi olmuştur. Bunu sırasıyla pelet işleme teknolojisi izlemiştir (P<0.05). Öğütme ve ezme ise aynı etkiyi göstermiştir. En fazla ham protein ve nişasta içeriği etkilenmiştir. Arpa dane yemine uygulanan flake ve peletleme ham protein ve nişasta içeriğini önemli düzeyde düşürdüğü saptanmıştır (P<0.05).

Arpa dane yemine teknolojik işlem uygulama in vitro gaz üretimi, gerçek kuru madde sindirimi (GKMS), organik madde sindirimi (OMS) ve metabolik enerji düzeylerini önemli düzeyde etkilemiştir (P<0.05). Bu parametreler üzerinde en etkili teknolojik işleme yöntemi flake işleme olmuştur. Bunu sırasıyla; pelet, ezme ve öğütme işleme yöntemleri izlemiştir (P<0.05). Flake işleme yöntemi arpa dane yeminin in vitro gaz üretimi, GKMS, OMS ve ME düzeyini önemli düzeyde düşürmüştür (P<0.05).

Ayrıca arpa dane yeminin teknolojik olarak işlenmesi rumen pH ve rumen sıvısı parametreleri önemli düzeyde etkilemiştir (P<0.05). Rumen sıvısı parametreleri üzerine en etkili teknolojik işlem flake ve peletleme olmuştur. Flake ve peletleme rumen pH’sını artırırken ve toplam uçucu yağ asitlerini önemli düzeyini önemli düzeyde düşürmüştür (P<0.05). Teknolojik işlemler rumen amonyak azotuna (NH3N) ise önemli etkisi olmamıştır (P>0.05).

Sonuç olarak arpa dane yeminin teknolojik olarak işlenmesi yem değeri, in vitro gaz üretimi ve rumen sıvısı parametrelerini önemli düzeyde etkilemiştir. En etkili teknolojik işleme yönteminin flake işleme olduğu sonucuna varılmıştır.