Kuzu Besi Rasyonlarına İlave Edilen Canlı Mayanın Besi Performansı ile Bazı Rumen Sıvısı ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi


Canbolat Ö., Kara H., Filya İ., Kamalak A.

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, vol.29, no.1, pp.73-85, 2015 (SCI-Expanded)