Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Parasite Fauna of the Invasive African Catfish, Clarias gariepinus from Sakarya River

II. Workshop on Invasive Species:Global Meeting on Invasion Ecology, Muğla, Turkey, 27 - 29 September 2017

Akdeniz Bölgesi ndeki çeşitli lokalitelerden toplanan Benekli Kertenkele Chalcides ocellatus Forskal 1775 nin Helmint Faunası

Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu (Caucasian and Middle East Symposium on Parasitic Diseases), 4 - 10 October 2011

Books & Book Chapters

Ekolojinin Genel İkeleri

in: Ekoloji ve Çevre Bilgisi, Esvet Açıkgöz, Sevinç Arcak, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakülyesi, Eskişehir, pp.1-30, 2011