Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Yerli Turistlerin Alanya’yı Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri İle İlişkili Değişkenlerin Uyum Analizi Kullanılarak İncelenmesi

EKONOMİ MALİYE İŞLETME DERGİSİ (EMİD), vol.3, no.2, pp.118-140, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Uyum Analizi Kullanarak Y Kuşağı Akıllı Telefon Kullanıcılarının Tüketici Davranışlarının Anlaşılması: Bursa Örneği

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.39, no.1, pp.257-280, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Testing Two Hypotheses for the Fractions of Driver Nodes

Akademik Bakış Dergisi, vol.39, pp.221-234, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Liberalleşme Sürecinde Özelleştirme Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ticaret Serbestliği Bazı AB Ülkeleri ile Türkiye Karşılaştırması

Ömer Halis Demir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, no.4, pp.251-270, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Yapay Sinir Ağı Yöntemi ile Damacana Su Satış Miktarlarının Tahmini

Akademik Bakış Dergisi, vol.56, pp.129-145, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Recent Remarkable Developments in the World Wide and Contradictions in Statistics Education in Turkey

Uludağ Journal of Economy and Society, vol.34, no.1, pp.1-26, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Performing Parametric and NonParametric Statistical Methods Using Higher Education Service Quality Data

Paradoks Economics, Sociology and Policy Journal, vol.11, no.1, pp.265-293, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Testing the Probability Distribution for the Patients Lenghts of Stay in Hospital

Uludağ Journal of Economy and Society, vol.33, no.1, pp.119-136, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Macro level perspective of consumer ethnocentrism a panel data study in Turkey

World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, vol.7, no.4, pp.402-421, 2011 (Scopus)

Veri Madenciliği ve İstatistik

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.29, no.1, pp.65-90, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi Suç İstatistikleri Üzerine Bir Uygulama

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.71-91, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Measuring Trust in an Intra Organizational Context Using Social Network Analysis

International Journal of Management Enterprise Development, vol.6, no.4, pp.494-512, 2009 (Scopus)

Is Price Stability Enough? Macroeconomic Performance of Inflation Targeting in Developing Countries

International Journal of Sustainable Economy, vol.1, no.4, pp.352-372, 2009 (Scopus) Sustainable Development

The Relationship between Volatility and Volume on the Istanbul Stock Exchange

International Journal of Sustainable Economy, vol.1, no.3, pp.289-304, 2009 (Scopus)

Hurst exponent analysis in Turkish stock market

International Journal of Sustainable Economy, vol.1, no.3, pp.255-269, 2009 (Scopus)

Panel Veri Modellerinin Tahmininde Parametre Heterojenliğinin Önemi Geleneksel Phillips Eğrisi Üzerine Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.1-14, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Understanding the Effect of Customer Experiences on the Purchase Intention of Renault Automobiles According to Gender: The Case of Y Generation in Bursa

7th International Conference on Gender Studies: Gender, Space, Place and Culture, Mağusa, Cyprus (Kktc), 10 - 12 October 2019, pp.156

Revealing Structure in the X Generation Data: An Exploratory Factor Analysis of the Determinants of Consumer Based Brand Equity

International Conference on Emprical Economics and Social Sciences, Balıkesir, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.209

Evaluating the Structure of Brand Equity with Confirmatory FactorAnalysis

3rd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 28 - 30 June 2019, pp.150

Determining the Differences of Driving Anger Expressions According to Gender: The Case of Y Generation in Bursa

6th International Conference on Gender Studies: Gender, Conflict, War and Peace, Magusa, Cyprus (Kktc), 23 - 25 March 2017

Public Debt and Corruption Relationship in Some EU Countries Panel Cointegration and Causality Analyses

2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, 4 - 06 November 2016 Sustainable Development

Dynamic Analysis of Corruption and Public Debt Relationship The Case of Turkey

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Ankara, Turkey, 28 - 29 November 2016 Sustainable Development

Türkiye deki Y Kuşağının Kıbrıs Sorunu Algısı Üzerine Bir Araştırma sonra makale olarak basıldı

4. International Conference in Communication and Media Studies: I You Wish Peace, Work for Justice, Magusa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 November 2014

Customer Satisfaction in a Turkish Supermarket sonra makale olarak basıldı

Italian Conference Excellence in Quality, Statistical Control and Customer Satisfaction, Torino, Italy, 18 - 19 September 2014

Performing Parametric and NonParametric Statistical Methods Using Higher Education Service Quality Data sonra makale olarak basıldı

1 st International Vocational Education and Training Symposium, Bursa, Turkey, 11 - 13 September 2014

NodeXL ile Sosyal Ağ Analizi akademikzam Örneği

15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014

Sosyal Ağ Verilerinin Kuvvet Yasası Olasılık Dağılımına Uygunluk Analizi Twitter Örneği

15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014 Sustainable Development

Service Quality in Higher Education An Empirical Examination of Undergraduate Students

International Higher Education Symposium, Aksaray, Turkey, 17 - 19 October 2012

What is Network Science

1st International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Bursa, Turkey, 17 - 21 June 2012

Organizational Network Analysis An Illustrative Example in a Textile Firm

1st International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Bursa, Turkey, 17 - 21 June 2012

Mixed Distributions Generated By Power Law ang Lognormal Distributions

12 th International Symposium on Econometrics Statistics and Operations Research, Denizli, Turkey, 26 - 29 May 2011

Comparing Departments of a Small and Medium Size Enterprise Using Social Network Analysis sonra makale olarak basıldı

12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Denizli, Turkey, 26 - 29 May 2011

Mixed Distributions Generated by Power Law and Lognormal Distributions

XII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Denizli, Turkey, 26 May 2011 - 28 May 2010

Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi Suç İstatistikleri Üzerine Bir Uygulama sonra makale olarak basıldı

10. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 27 - 29 May 2009 Sustainable Development

Bayesgil Yapısal Eşitlik Modelleri ve Bir Uygulama Örneği

10. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 27 - 29 May 2009

Borsada İşlem Gören Şirketlerin Finansal Göstergelerinin Analizi

10. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 27 - 29 May 2009

Books & Book Chapters

On the Transformation Methods for Non-Normal Univariate Data

in: Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies Volume V, Adil Akıncı, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.215-229, 2022

Detection of Outlier Values in Univariate Data

in: Studies on Interdisciplinary Economics and Business Volume V, Özer Özçelik, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.221-233, 2022

Robust Counterparts of Two Independent Samples t and One-Way ANOVA Tests: Welch and Brown-Forsythe Tests

in: Studies on Interdisciplinary Economics and Business Volume IV, Özer ÖZÇELİK, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.289-299, 2021

A Multivariate Statistical Study on the Relationship between Tourist Experiences and the Intention to Recommend

in: Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies Volume IV, Adil AKINCI, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.323-338, 2021

A Quantitative Research Method for Business Management: Organizational Network Analysis

in: Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies Volume III, Akıncı, Adil, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.27-38, 2020

The Applications of Two-Sample Hotelling’s T2 Test and One-Way Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) Test

in: Studies on Interdisciplinary Economics and BusinessVolume III, Özçelik, Özer, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.221-234, 2020

Fundamentals of Sample Survey Research: A Statistical Perspective

in: Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies Volume II, Akıncı, Adil, Editor, PETER LANG, Berlin, pp.161-175, 2019

The Probabilistic View of the Impact of Past Experience on Intention to Purchase in White Goods

in: Studies on Interdisciplinary Economics and BusinessVolume II, Özçelik, Özer, Editor, PETER LANG, Berlin, pp.205-215, 2019

Determining the Differences of Driving Anger Expressions According to Gender: The Case of Y Generation in Bursa

in: The Most Recent Studies in Science and Art, Hasan Arapgirlioğlu, Atilla Atık, Salim Hızıroğlu, Robert I. Elliot, Dilek Atık, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1-16, 2018

Çok Değişkenli Normallik Varsayımının LISREL ve STATA Paket Programları ile Test Edilmesi

in: Ekonometride Güncel Konular, M. Kenan Terzioğlu Süreyya Dal, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.243-260, 2018

Bayesgil İstatistiksel Karar Kuramı

in: Karar Verme, Aytaç Mustafa, Gürsakal Necmi, Editor, Dora, Bursa, pp.67-138, 2015